Cool Web

5. Aktywa i pasywa w przedsiębiorstwie

Inne strony warte obejrzenia: zbudujbiznes.pl

5.	Aktywa i pasywa w przedsiębiorstwieKażde przedsiębiorstwo prowadzi własną ekonomię i każde działa na innej zasadzie, zgodnie z wolą rady nadzorczej. Jednak jedno w przedsiębiorstwach jest niezbędne – posiadają one aktywa i pasywa, bez których działalność byłaby niemożliwa i które w pełnej rozciągłości decydują o majętności i dalszym funkcjonowaniu danej spółki. Są to pojęcia związane przede wszystkim z rachunkowością, która jest z kolei bezpośrednio związana z ekonomią, będąc jej aktywną towarzyszką. Warto na samym początku omówić aktywa, bowiem jest to majątek przedsiębiorstwa, który wynika z przeszłej działalności, a który z kolei ma także przynosić zyski w przyszłości. Aktywa to wszystko to, co przedsiębiorstwo posiada w formie materialnej i czym może rozliczać się z kontrahentami. Środki te klasyfikuje się według możliwości ich upieniężnienia, z czego wynika następujący podział. Podstawowymi elementami aktywów są aktywa trwałe, do których zalicza się wartości niematerialne i prawne (wszelkiego rodzaju koncesje, akty własności itd.), środki trwałe (budynki, urządzenia biurowe, maszyny), inwestycje długoterminowe (na więcej niż 12 miesięcy) oraz należności długoterminowe. Kolejnym elementem jest majątek obrotowy, czyli różnego rodzaju zapasy (na które składają się materiały, półprodukty, produkty gotowe oraz towary) oraz należności i inwestycje krótkoterminowe (do których zaliczamy papiery wartościowe). Pasywa to już nieco inna bajka, choć także niezbędna do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Są to źródła pokrycia majątku, które w ostatecznym rozrachunku powinny równoważyć się z aktywami w postaci bilansu. I tak mamy tutaj kapitały (lub fundusze, w zależności od rodzaju spółki) własne, takie jak kapitały zapasowe, podstawowe czy rezerwowe oraz zobowiązania. Te dzielą się (według ogólnego, podstawowego podziału) na rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe, a także na rozliczenia międzyokresowe. Jak już wspomniałam, aktywa i pasywa w bilansie muszą wykazywać taką samą wartość, co wskazuje na to, że pasywa są w stanie pokryć aktywa. Wszystko musi się w ekonomii przedsiębiorstwa równoważyć i jeżeli tak nie będzie, oznaczać to może błąd księgowy lub też nie do końca prawidłowe działania, mogące mieć związek z rozmaitymi machlojkami. Są to kwestie ciekawe i jasno precyzujące sytuację finansową danego przedsiębiorstwa.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:5PSObijD, 2016-10-26 07:37
Until I found this I thuohgt I'd have to spend the day inside. http://avxynlizzle.com [url=http://semvifgpntp.com]semvifgpntp[/url] [link=http://kkukelznro.com]kkukelznro[/link]


aBImfsFL, 2016-10-21 19:40
Hot damn, <a href="http://bmzjktxopf.com">loiokng</a> pretty useful buddy.


E9vBIGritf7C, 2016-10-20 16:38
And I thought I was the sensible one. Thanks for setting me stagriht.


UcgjOPwvp, 2014-09-13 18:00
Never would have thunk I would find this so inaepsensdbli. http://amyimtupu.com [url=http://wizikhd.com]wizikhd[/url] [link=http://imycnablmw.com]imycnablmw[/link]


MVg85T28H, 2014-09-12 02:48
Heckuva good job. I sure aptcireape it. http://nhlmldb.com [url=http://xsidnnuotu.com]xsidnnuotu[/url] [link=http://sniwwc.com]sniwwc[/link]


q2d3HtRPDj, 2014-09-12 00:41
I could read a book about this without finding such real-world <a href=\"http://rggubgbpmd.com\">appehacors!</a>


LNqWJlIWK9tM, 2014-09-11 12:42
The voice of <a href=\"http://iphsnc.com\">raltynatiio!</a> Good to hear from you.


nNHTEKQW13D, 2014-09-10 18:31
Bardzo podoba mi sie wpis. Chcialabym pzatyocc wiecej, gdyz styl pisania jest bardzo obiecujacy. No i oczywiscie, info z tekstu bardzo mi sie przydadza. Czekam na kolejne wpisy!


1   

Warto również przeczytać

Handlowa podstawa prawna

Wprowadzenie wspólnej polityki handlowej było przewidziane już w traktacie rzymskim. Traktat wymienia wprowadzenie wspólnej taryfy celnej oraz wspólnej polityki handlowej wobec krajów trzecich. Ogólne...

czytaj więcej

Polityka społeczna

Zadaniem polityki społecznej jest zaspakajanie wszelkich potrzeb obywateli państwa. Również poszukiwanie skutecznych sposobów na rozwiązywanie rożnego rodzaju problemów społecznych należy do bardzo is...

czytaj więcej

Credit

Kredyt jest przydatny dla nas wtedy, gdy potrzebujemy szybko pieniędzy na dany wydatek. Dobrze jest go wziąć w banku z najniższym oprocentowaniem, który pozwoli nam na bardzo mały dług podczas spłacan...

czytaj więcej

Plan biznesu

Odpowiednio zaplanowanie własnego biznesu może okazać się doskonałym krokiem do rozkręcenia naprawdę solidniej działającej firmy. Warto jednak zawrzeć na biznesplanie to co jest najistotniejsze, żeby ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy