Cool Web

Wolność bezpieczeństwo i sprawiedliwość

Inne strony warte obejrzenia: heke pl

Wolność bezpieczeństwo i sprawiedliwośćTa część składa się z dwóch podrozdziałów. Omawiania podstawowych praw i niedyskryminacji- to najbardziej zbudowany fragment projektu Traktatu Amsterdamskiego. Wzmocnione zostały zapisy traktowane o przestrzeganiu zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód oraz o państwie prawa; uznano je za wartości konstytucyjne państw członkowskich. Przewidziano nawet możliwości zawieszenia korzystania przez państwo członkowskie z niektórych praw w przypadku naruszenia przez nie zasad, na które opiera się Unia. Uzupełnieniem dotychczasowym artykułów są postanowienia o niedyskryminacji, równości kobiet i mężczyzn oraz ochronie praw osobistych w związku z przetwarzaniem i przekazywaniem danych. Główne postanowienia drugiego podrozdziału, omawiającego stopniowe ustanowienie strefy wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dotyczy rozłożenia na pięć lat procesu ustanawiania obszaru swobodnego przemieszczania się, którego ostatecznym celem jest zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych. Po upływie pięciu lat ma zostać podjęta decyzja o przejściu do wspólnotowych procedur decyzyjnych w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu, polityki migracyjnej. Specjalny protokół dołączany do projektu Traktatu, określa szczególną sytuację Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii, dla których żadna z decyzji Rady, podjęta w tych sprawach, nie będzie wiążąca. Wielka Brytania i Irlandia utrzymały tez prawo przeprowadzenia we własnym zakresie kontroli na swoich granicach. Domeną współpracy międzyrządowej pozostaną inne dziedziny tzw. Trzeciego filaru; zapobieganie i zwalczanie przestępczości, walka z handlem ludźmi i przestępstwami wobec dzieci, zwalczania rasizmu i ksenofobi, nielegalnego handlu narkotykami i bronią oraz korupcji. W ciągu pięciu lat Europol uzyskał prawo inicjowania dochodzeń oraz udział w operacjach prowadzonych przez organy ścigania państw członkowskich, jak też koordynacji tych działań. Państwa Unii podjęły również zobowiązania w kwestii przeznaczenia środków na współpracę policyjną oraz sądową w sprawach karnych(ekstradycja, wprowadzenie kar minimalnych za poważne przestępstwa- terroryzm, handel narkotykami).Na podstawie specjalnego protokołu, podpisanego przez 13 państw, do został włączony dorobek grupy Schengen. Wielka Brytania ,Irlandia oraz Dania zagwarantowały sobie specjalne traktowanie. Trzeba powiedzieć, że Unia Europejska od samego początku bardzo dbała o sprawy dotyczace prawa wolności i sprawiedliwości w państwach członkowskich, a później także przecież poza nimi. Jest to bardzo ważne w momencie gdy chcemy przedstawić sobie możliwość rozważenia wielu aspektów jeśli chodzi o umożliwienie okazania nowej drogi rozwoju Europy. Unia nie jest obojętna państwom potrzebującym pomocy, nie tylko na tym kontynencie, ale również na całym świecie, co czyni ją organizacją wyjątkową. W trosce o stabilność życia na świecie użycza ona nawet kredytów, które mają zapobiec chaosowi w państwach dotkniętych kryzysem.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Historia pieniądza

Nie wiadomo dokładnie, kiedy najstarsze cywilizacje wpadły na pomysł płacenia za produkty pieniądzem we współczesnym rozumieniu tego pojęcia. Logicznym jest, że początkowo funkcjonowała wymiana barter...

czytaj więcej

Pracownik a awaria

Będąc pracownikiem w jakiejś firmie, korzystamy ze sprzętów i przedmiotów biurowych w równym stopniu co inni pracownicy. Jesteśmy w równym stopniu odpowiedzialni za te rzeczy, nie może być tak, że kie...

czytaj więcej

Międzynarodowe migracje ludności

Przyczynami międzynarodowej migracji ludności są w dużej mierze względy ekonomiczne a poza nimi również polityczne, ekologiczne, społeczne i religijne. Wśród przyczyn ekonomicznych można wyróżnić prze...

czytaj więcej

Kryzys w nieruchomościach

Kryzys finansowy jaki niedawno wystąpił na rynkach finansowych całego świata miał również swoje odbicie w rynku nieruchomości w Polsce. Oczywiście ucierpiały również rynki nieruchomości na całym świec...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy