Cool Web

Co to jest IKE

Inne strony warte obejrzenia: www.magnoliapark.pl/sklepy/ziaja-dla-ciebie

Co to jest IKEEmerytura to bardzo poważna kwestia, zwłaszcza je¶li się zaczyna pierwsz± pracę. W takim momencie człowiek u¶wiadamia sobie, jak bardzo trzeba się w życiu napracować, by zarobić na godn± emeryturę. Daleko nam jeszcze do zachowań, które s± zupełnie naturalne na zachodzie, gdzie ludzie na emeryturze otrzymuj± takie ¶wiadczenie, że nie musz± martwić się o swój los, co więcej w końcu mog± spełniać swoje marzenia w postaci podróży zagranicznych czy życia na pełnych obrotach. Niestety regulacje emerytalne w Polsce s± od lat Ľle wprowadzane, często z my¶l± o własnych sukcesach politycznych. Często zapomina się o tym, że za tymi ustawami czy rozporz±dzeniami stoj± żywi ludzi, dla których wysoko¶ć emerytury jest spraw± najwyżej wagi. Warto zastanowić się na IKE. Na pocz±tku jednak trzeba rozszyfrować ten tajemniczy skrót, mianowicie IKE to Indywidualne Konto Emerytalne. Indywidualne Konto Emerytalne zostało powołane na mocy ustawy z 2004, kiedy to ustawa regulowała takie kwestie jak zwolnienie z podatku dochodowego od ¶rodków zgromadzonych na IKE. Dzięki tak zwanemu podatkowi Belki nie musiały być odprowadzane podatki od ¶rodków zgromadzonych na własnym koncie emerytalnym. Każdy obywatel może posiadać tylko i wył±cznie jedno takie konto, na którym może gromadzić pieni±dze na swoje przyszłe ¶wiadczenia emerytalne. W tego typu kontach istniej± także pewne ograniczenia dotycz±ce rocznej wysoko¶ci ¶rodków, jakie mog± być zgromadzone na takim koncie. Na razie s± to kwoty rzędy 3500 złotych. S± to oczywi¶cie bardzo małe kwoty, gdyż nie daj± możliwo¶ci odłożenia większej ilo¶ci ¶rodków, tym samym ograniczaj± wpłacaj±cego, który w pewnym momencie chciałaby wpłacić większ± ilo¶ć gotówki. W takim przypadku warto także pomy¶leć o dodatkowej lokacie bankowej, która może istnieć zupełnie niezależnie od Indywidualnego konta emerytalnego i na takiej lokacie gromadzić nadwyżkę ¶rodków, które nie mogły być złożone na IKE. W ten sposób zapewnimy sobie dodatkowe Ľródło, z którego będziemy mogli czerpać przychód na emeryturze. Wiele osób dostrzega jeszcze jeden minus Indywidualnego Konta Emerytalnego, mianowicie nie można z niego wyci±gn±ć ¶rodków przez z góry okre¶lonym okresem czasu. Zazwyczaj jest to 60 rok życia danego klienta. Je¶li zdecydujemy się na wcze¶niejsze wyci±gniecie ¶rodków będzie się to wi±zać z zerwaniem umowy i często brakiem możliwo¶ci założone konta ponownie. Indywidualne konto emerytalne jest dobrym elementem dla ludzi, którzy zarabiaj± sporo pieniędzy. Umożliwia to zwiększenie wielu elementów zarobkowych i uniezależnienie się od finansów, jakie s± nałożone na rozwój bankowy i ekonomiczny. Warto więc pomy¶leć także o tym, co może nas spotkać w wieku emerytalnym. Może to być niestety bowiem gwóĽdĽ do trumny przysłowiowy i dosłowny. Warto wiedzieć, że kredyty nie s± niestety niczym pożytecznym a maj± ze sob± i wi±ż± wiele niebezpiecznych elementów, które trzeba rozwi±zać w odpowiedni sposób. jednak wysoka i godna emerytura to naprawdę co¶ czego oczekuje każdy człowiek po przepracowaniu całego życia.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Tre¶ć:

Przepisz kod z obrazka:fe8yuQ3ZYbj, 2014-09-13 17:44
Zgłosiłem szkode (zalanie)Zgłoszenie w piątek swokdozy z Warty odezwał się w poniedziałek a w środę dostałem pieniądze na konto (czyli razem 6dni).Muszę zaznaczyć iż nie czuję się oszukany wycena zgodna z moimi oczekiwaniami.Pełen profesjonalizm POLECAMps. Nie jestem człowiekiem z Warty http://tlnpjmxet.com [url=http://efxuwxhb.com]efxuwxhb[/url] [link=http://spgzzye.com]spgzzye[/link]


8HpN7ofKy, 2014-09-12 02:25
nie wolno zmieniać umf3w w trkiace ich obiwiązywania, w dodatku jednostronnie.E tam nie wolno. Niedługo ciało ustawodawcze się zbierze i przegłosuje ... prawo grawitacji:))) http://frrcyntt.com [url=http://dbngetteh.com]dbngetteh[/url] [link=http://pccaaj.com]pccaaj[/link]


LVaDLh6X, 2014-09-11 12:22
Nikt nie zastanawia się nad <a href=\"http://bshcdw.com\">rozmearim</a> kłamstwa, ktf3re mf3wi, iż dłuższy czas pracy, to większa emerytura...Poniżej bardzo uproszczone wyliczenie :- mężczyzna, czas pracy 40 lat, 2 lata więcej to 5%;- kobieta, czas pracy 35 lat, 7 lat więcej to 20%.Przy założeniu rf3wnoliczności obu grup, wydłużenie czasu pracy średnio o 12,5%. Oznacza to wzrost bezrobocia o 12,5% (jeśli wszystkie osoby o wydłużonym czasie pracy znajdą pracę) lub zwiększenie średnio o 4,5 lat okresu nieskładkowego (jeśli nie znajdą zatrudnienia).Druga, bardziej prawdopodobna, sytuacja prowadzi do radykalnego zwiększenia udziału nieskładkowego w stosunku do okresu słądkowego, czyli radykalnego obniżenia emerytury... ktf3rej i tak niewielu doczeka.


lyldghib4bkX, 2014-09-10 06:55
Z punktu wnzieida podanej zasady, zasady będącej jedną z podstaw prawa - ma Pan oczywistą rację.Ale jest taka trudność, ze wobec zawalania się wypłacalności systemu emerytalnego z przyczyn zmian demograficznych (mniej młodych, więcej starych), co prowadzi do niewypłacania w przyszłości emerytur w ustalonej prawem wysokości czyli tez do łamania prawa, rząd ma prawo prosić narf3d o zgodę na odstąpienie od tej zasady w obliczu wyższej konieczności.Tyle że rząd nie prosi i nie przekonuje, a w razie odmowy nie podaje się do dymisji - co wypada czynić demokratycznemu rządowi, tylko zarządza, w ogf3le nie wspominając, jak wypadało by, o tym, ze łamie zasadę o niedziałaniu prawa wstecz.


1   

Warto również przeczytać

Jak państwo nas okrada

Niestety taka jest prawda, wszelkiego rodzaju podatki oraz innego rodzaju rzeczy, na których na nas żeruj±, s± o wiele bardziej obci±żaj±ce dla nas, niż było to kiedykolwiek. Zwiększenie się podatku s...

czytaj więcej

Sklepy motorem napędowym ekonomii

Zakupy w sklepach robimy codziennie i raczej nie obchodzi nas zbytnio ekonomicza warto¶ć naszych zakupów dla całego państwa i jej gospodarki. I rzeczywi¶cie indywidualne zakupy s± praktycznie niczym. ...

czytaj więcej

Po co sklep tradycyjny

Wiele osób zastanawia się dzisiaj po co nam tak na prawdę tradycyjny sklep? W wielu wypadkach zdecydowanie wolimy robić dzisiaj zakupy w sklepach internetowych. Jest to zdecydowanie wygodniejsze dla k...

czytaj więcej

Ergonomia

Pochodn± ekonomii jest również ergonomia. Dziedzina ta dotyczy człowieka i pracy. A dokładniej zajmuje się dostosowaniem rodzaju pracy do możliwo¶ci człowieka. Jest to ważna dziedzina nauki, bo może d...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy