Cool Web

1 Depozyt zabezpieczający

Inne strony warte obejrzenia:

1	Depozyt zabezpieczającyDepozyt, który jest wprowadzany w celu ograniczania do minimum ryzyka to właśnie depozyt zabezpieczający. Depozyt ten występuje na rynku terminowym i jest wykorzystywany i związany z zawieraniem różnego typu transakcji. Tego typy instrument doskonale sprawdza się także wtedy, gdy istnieje realne ryzyko niedotrzymania warunków umowy, które została zawarta przez nas i przez drugą ze stron umowy. Dzięki temu, możemy mieć pewność, że w razie problemów, depozyt jest zabezpieczony. Jeśli jest taka sytuacji, że inwestorzy posiadają kontrakty futures, to wtedy każdy z nich dodatkowo ma obowiązek otwarcia u własnego brokera specjalnego rachunku depozytowego, który będzie zabezpieczeniem transakcji. Taki rachunek depozytowy określa się mianem margin account. Kwota, jaka powinna być wpłacona na taki rachunek jest określana w momencie zakupu kontraktów, czyli w momencie zakładania tak zwanego depozytu początkowego. Saldo na takim rachunku jest rozliczane w sposób codzienny. Jest to wykonywane w celu odzwierciedlenia najbardziej aktualnych zysków lub też strat, które wynikają z zawieranych transakcji pomiędzy danymi podmiotami finansowymi. Przy taki codzienny sprawdzaniu klient może być także wezwany do dodatkowego uzupełnienia swojego własnego depozytu. Dzieje się to w przypadku kiedy saldo naszego rachunku zabezpieczającego depozyt opadnie poniżej poziomu, który jest określany depozytem obowiązkowym. Oczywiście, inwestor ma obowiązek otwarcia takie depozytu na rachunku zabezpieczającym. Czyni to u swojego brokera. Również członek izby rozrachunkowej ma obowiązek prowadzić swój własny rachunek, który nazywany jest depozytem rozliczeniowym. Członkowie izby rozrachunkowej nie Musą jednak posiadać depozytu obowiązkowego, dlatego wobec nich nie są stosowane takie wymagania. Dzięki temu nie muszą oni martwić się o takie rachunek depozytowy. Saldo na rachunku, które znajduje się w posiadaniu członka izby rachunkowej jest ustalane zawsze pod koniec danego dnia giełdowego. To saldo musi być utrzymane na poziomie, który jest równy jego depozytowi początkowemu, który mnoży się przez liczbę kontraktów, jakie nie zostały zrealizowane. Depozyt zabezpieczający stanowi doskonałe zabezpieczenie dla wszystkich stron, gdyż żadna z nich nie ponosi żadnej widocznej straty, jeśli tylko rachunek jest prowadzony sprawnie i jest na bieżąco kontrolowany. Niestety ekonomia nie jest to łatwy element i często, żeby zrozumieć dane formy trzeba się nieźle wysilić. O co więc chodzi na prostą głowę z depozytem zabezpieczającym? Po prostu wyznaczamy sobie dolną granicę wypłacania pieniędzy której nie można przekroczyć. Daje to nam zabezpieczenie finansowe i umożliwia zwiększenie możliwości transakcji. Wtedy kiedy mamy więcej pieniędzy na koncie możemy je zostawić na czarną godzinę, a ta zwykle nastepuje. Jeśli nie mamy dobrej opcji na rozplanowanie budżetu to taka czarna godzina następuje zwykle gdy nie mamy pieniędzy. Dlatego lepiej zachować się tak jak powinniśmy i zaakceptować wszystkie możliwości, które pozwolą na zachowanie bezpiecznej rezerwy w budżecie osobistym.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Wspólna Polityka Konkurencji

Wspólna Polityka Konkurencji to wypadkowa tworzenia najpierw wspólnego rynku a później przekształcania go w jednolity rynek europejski. Ten proces wymagał od Wspólnot Europejskich ustalenia dokładnych...

czytaj więcej

Teoria integracji rynku usług

Rynki usług w świetle teorii międzynarodowej integracji regionalnej uważa się za zintegrowane, jeżeli spełniają dwa warunki. 1. Zarówno konsumenci jak i producenci usług mogą przemieszczać się swobodn...

czytaj więcej

Obligacja

Obligacja jest dokumentem,na którym dostawca(emitent)zobowiązuje się do zwrotu nabywcy określonej na nim sumy pieniężnej w ustalonym terminie oraz do płacenia za ten okres odsetek,liczonej w stosunku ...

czytaj więcej

Instytucje rynkowe i pozarynkowe

Otoczenie przedsiębiorstwa to warunki zewnętrzne, w których działa przedsiębiorstwo. Otoczenie dzieli się na dwie sfery- otoczenie bezpośrednie, operacyjne i otoczenie pośrednie, makro otoczenie. Bezp...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy