Cool Web

1 Fundusze inwestycyjne

Inne strony warte obejrzenia:

1	Fundusze inwestycyjne2 Fundusze inwestycyjne sa bardzo ciekawymi instytucjami, które w ostatnich latach stają się coraz powszechniejszą metodą inwestowanie nadwyżki własnych środków pieniężnych. Ogólnie rzecz biorąc fundusze inwestycyjne zarządzają środkami, które są im powierzana przez klientów danej oddziału bankowego. Sposób tego zarządzania jest ściśle określony w umowie z inwestorem, a tak że zabezpieczony przepisami prawa. Fundusze inwestycyjne podlegają bardzo szczegółowym oraz specyficznych regulacjom prawa, w przypadku gdy taki fundusz oferuje własne usługi w obrocie o charakterze publicznym. Jeśli chodzi o Polskę mianem takiego obrotu publicznego określane jest takie założenie, które jest kierowane do co najmniej trzystu inwestorów oraz innych nieoznaczonych adresatów. Jeśli natomiast fundusze inwestycyjne oferują swoje usługi w ramach obrotu prywatnego, wtedy podlegają oni ogólnym zasadom, które są zapisanie w prawie handlowym. Jeśli chodzi o obrót publiczny to według polskiego prawa, taki fundusze, które inwestuje i zarządza środkami swoich klientów jest osobą prawną. Przedmiotem działalności tej osoby prawnej jest wyłącznie lokowanie środków pieniężnych, które są zebrane publicznie w sposób określony przepisami. Taka inwestycja odbywa się w papiery wartościowe lub też inne, powszechnie znane prawa majątkowe. Środki, które gromadzone są na danym funduszu inwestycyjnym są przechowywane przez specjalną i niezależną instytucje, która nazywana jest depozytariuszem. Jeśli chodzi o transakcje dokonywane na terenie Polski, to fundusze inwestycyjne utrzymują się przede wszystkim dzięki opłatom, które są regulowane za zbywanie danych jednostek uczestnictwa. W drugim przypadku fundusze zdobywają środki dzięki wykupowi różnego rodzaju certyfikatów inwestycyjnych. W innych europejskich i nie tylko europejskich krajach, do fundusze wpływają także środki z tytułu zarządzania danym funduszem, w Polsce nie ma to jeszcze miejsca. Fundusze możemy podzielić i rozdrobnić na kilka mniejszych podgrup. Do tych najważniejszych należą fundusze otwarte oraz zamknięte, prywatne oraz publiczne, a tak że mieszane i jednorodne. Dzięki takiemu podziałowi fundusze możliwy jest większy wybór takiego rozwiązania, które jest najlepsze z punktu widzenia danego inwestora. Nie każdy bowiem fundusze spełnia oczekiwania osoby, która zamierza zainwestować własne środki i gromadzić je na danym funduszu inwestycyjnym. Fundusze inwestycyjne są stosunkowo bezpieczną formą zarabiania pieniędzy. Wystarczy po prostu umieścić je na koncie funduszu i zapomnieć o nich na dziesięć lat. Po tym okresie nasze pieniądze są w stanie przejść naprawdę wartościową przemianę. Dlatego też fundusze inwestycyjne są właśnie tak często wybierane przez całe rodziny dla dzieci. takie pieniądze nigdy nie tracą na wartości. Jedyną przeszkodą jest to, że nie możemy ich wypłacić w dowolnym momencie. Ale takie procedury także idzie obejść co jest bardzo ważne ponieważ nie zwasze jesteśmy w stanie sprawdzić jak wartościowa jest nasza oszczędność.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Poziom stawek podatku TVA

Ryzyko konkurencji niezgodnej z rzetelnymi zasadami handlowymi spowodowało konieczności zbliżenia poziomu stóp podatkowych w poszczególnych państw członkowskich, zwłaszcza w odniesieniu do podatku poś...

czytaj więcej

Forex

Forex jest ogólnie rzecz biorąc proces wymiany walut. Na tym rynku światowym co dzień odbywają się transakcje kupna lub też sprzedaży walutowej. Cechą charakterystyczną rynku Forex jest to, że przez 2...

czytaj więcej

Biznes plan

Biznesplan jest planistycznym narzędziem, które ma za zadanie pokazać, czy planowany biznes, który ktoś pragnie założyć jest opłacalny w ocenie przedsięwzięć gospodarczych. To firmy sporządzają go na ...

czytaj więcej

Zniesienie barier technologicznych

Zasadniczy postęp został osiągnięty dzięki eliminacji różnego typu przeszkód technicznych występujących wewnątrz poszczególnych krajów członkowskich. Dotyczyło to zarówno obrotu towarowego, jak i usłu...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy