Cool Web

Zakres funkcji personalnej przedsiębiorstwa

Inne strony warte obejrzenia:

Zakres funkcji personalnej przedsiębiorstwaPrzedstawione modele fun kcji personalnej charakteryzuja jedynie warianty podstawowych założeń strategii oraz polityki personalnej przedsiębiorstwa i sposoby realizacji jej polityki funkcji personalnej. Niezależnie od tego , jakie założenia i sposoby realizacji zostana przyjete, w zakres funkcji personalnej wchodzą pewne reguły i obszary działania, które składaja się łacznie na proces zarzadzania kadrami. Działania te stanowią jedynie narzędzia określonej strategii i polityki kadrowej, których skuteczność jest funkcją ich wzajemnej zgodności i uzupełniania się oraz ich adekwatności do przyjętej strategii i polityki przedsiębiorstwa. Wyjsciową funkcją zarządzania kadrami jest planowanie. Do podstawowych działań w tym zakresie należy planowanie i prognozowanie krótko i długo terminowych potrzeb organizacji w rekrutacja zewnętrzna, dziedzinie zasobów ludzkich oraz analiza stanowisk pracy w celu określenia wymagań co do kompetencji oraz możliwości pracowników i wzajemnego dostosowania wymogów stanowiska oraz możliwości i potrzeb pracowników. Dzialania planistyczne łaczą się ściśle z pozostałymi elementami funkcji personalnej, czyli z rekrutacją, oceną osiągnięć,szkoleń , wynagrodzen i tak dalej i pomagają określić liczbę i rodzaj pracowników,jakich potrzebuje organizacja obecnie i w przyszłości, żródła pozyskania tych pracowników, wewnętrzna, promocja. Potrzeby szkoleniowe organizacji. Proces planowania kadr obejmuje kilka kolejnych faz: zbieranie, analiza i przewidywanie danych dotyczących przyszłego popytu i podaży zasobów ludzkich na potrzeby organizacji. Ustanowienie celów polityki kadrowej w uzgodnieniu z naczelnym kierownictwem; zaprojektowanie oraz wprowadzenie planów w dziedzinie rekrutacji, szkolenia i promocji. Kontrola i ocena planów i programów personalnych. Ważna rolę w procesie planowania kadrowego odgrywają praktyki analizy i klasyfikacja stanowisk pracy. Analiza stanowiska pracy jest to lista zadań, misja, odpowiedzialność i stosunki zależności organizacyjnej realnie występujące. Definicja stanowiska to podobna lista ujęta z punktu widzenia potrzeb organizacji jako zestaw norm i oczekiwań niezależnych od ich aktualnego sposobu realizacji. Składa się ona z następujących elementów: nazwa stanowiska. Przedsiębiorstwa ekonomiczne mają zwykle wyznaczone jasno z góry zadania. Jest to bardzo ważne ponieważ ciężko jest stworzyć odpowiedni model gospodarowania, który umożliwiłby udoskonalenie jego funkcjonalności. Firma musi być stabilna i wypłacalna w każdym momencie. Dlatego tak wielką wagę przywiązuje się do tego by taka ona była. Czy jednak ekonomiczny proces integracji pracowników z firmą zawsze jest tak łatwy? Wiele firm urządza obozy integracyjne, które umożliwiają lepsze zapoznanie się poszczególnych pracowników. Warto więc zadbać może o morale kadry personalnej i zorganizować im taki wypad? Będzie to na pewno nie tylko odebrane z przyjemnością, ale zwiększy się także szacunek do osoby kierującej firmą.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:FFhYfzomtmF, 2016-10-26 07:39
That inshgit's perfect for what I need. Thanks! http://yejvnw.com [url=http://rfptgwqhdm.com]rfptgwqhdm[/url] [link=http://sdxgentwv.com]sdxgentwv[/link]


P8KobmmUs6, 2016-10-22 02:08
This piece was cogent, welt-writlen, and pithy. http://mztmxxhcum.com [url=http://xuypewgx.com]xuypewgx[/url] [link=http://rujdaozwaer.com]rujdaozwaer[/link]


hj9TThqvcKM, 2016-10-21 19:43
No <a href="http://jkxtvni.com">quoitsen</a> this is the place to get this info, thanks y'all.


LFVpMr6jt8, 2016-10-20 19:13
You codnul't pay me to ignore these posts!


1   

Warto również przeczytać

Nasza szansa na sukces

Ekonomia dla wielu osób jest to całe życie i to właśnie w tym kierunku pragnął nadal rozwijać się i poszerzać swoje horyzonty. Postaraj się więc o tym nie zapominać już teraz a będziesz w stanie zyska...

czytaj więcej

Ekonomia w Unii Europejskiej

Unia Europejska jest wielką wspólnotą, która funkcjonuje bardzo dobrze. Aby tak duże środowisko funkcjonowało sprawnie niezbędne jest porozumienie wewnętrzne. Wszystkie kraje członkowski muszą działać...

czytaj więcej

Spór o program rozwoju gospodarczego

Teoria ekonomii klasycznej stała się w Anglii istotnym narzędziem walki pomiędzy burżuazją a landlordami. Tymczasem, w Królestwie Polskim zarysowujące się już elementy sojuszu pomiędzy przekształcając...

czytaj więcej

Promowanie miasta

W dzisiejszych czas jest tak, że żeby zaistnieć na tym świecie należy jak najlepiej się wypromować. To także można zauważyć praktycznie w polityce każdego miasta w Polsce. Jest dość zauważalny trend w...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy