Cool Web

Handel międzynarodowy

Inne strony warte obejrzenia:

Handel międzynarodowyHandel międzynarodowy inaczej handel zagraniczny,jest ważnym elementem systemu ekonomicznego każdego kraju. Obejmuje on eksport,czyli sprzedaż za granicę dóbr i usług wytworzonych w kraju,oraz import,czyli zakup wyprodukowanych za granicą dóbr i usług. Usługi w handlu zagranicznym to przede wszystkim transport,tranzyt,ubezpieczenia,turystyka oraz usługi pocztowe,bankowe i telekomunikacyjne. Obroty towarowe i usługowe stanowią podstawowe typy stosunków wymiennych z zagranicą. Poza nimi na na wymianę międzynarodową składają się obroty kapitałowe,w formie kapitału publicznego obejmujące jego przepływ i będące bezzwrotna pomocą lub kredytem międzynarodowym, a także kredyty prywatne, portfelowe inwestycje,oraz zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Obroty przemysłowymi dobrami niematerialnymi,wśród których najwyższą pozycję zajmują obroty licencja i oraz transfer technologii w innych formach,migracja siły roboczej,której głównymi przyczynami są względy natiry ekonomicznej i politycznej. Przepływy pieniężne związane z wyżej wymienionymi typami stosunków międzynarodowe ujęte są w bilansie płatniczym każdego kraju. Żadna gospodarka,nawet wyśmienicie wyposażona w czynniki wytwórcze,nie mogłaby dziś rozwijać się w dłuższym okresie w izolacji,nie uczestnicząc w handlu międzynarodowym. Podkreślić jednak należy,że przyczyną dla której kraje właczają się w wymiane miedzynarodowa ,jest nie tylko naturalna koniecznością, ale również korzyści,jakie wynikaja z wymiany. Wyjaśnieniem źródeł tych korzyści,a jednoczesnie uzasadnień uczestnictwa krajów w handlu miedzynarodowym, zajmowało się w przeszłości wielu ekonomistów,próbując formuować zwarte metodologiczne teorie wymiany miedzynarodowej. Przedstawiciele merkantylizmu,którzy pierwsi zaprezentowali systematyczne ujecie wielu problemów ekonomicznych uwazali,ze korzystne dla kraju są duże rozmiary eksportui jednocześnie niewielki import,który powinien być ograniczony cłami i innymi barierami handlowymi. Takie postrzeganie handlu zagranicznego wynikało z podstawowej zasady merkantylistycznej,zgodnie z którą przejawem bogactwa kraju były zasoby nagromadzonych kruszców.najprostszą drogą ich zdobycia był właśnie eksport dóbr,za które państwa importujące dobra płaciły złotem lub rzadziej srebrem.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Zatrzymanie inwestycji państwowych

Dzisiaj już żaden kraj europejski nie może spać spokojnie. Nawet jeśli kryzys ekonomiczny nie dotknął go aż w takim stopniu, jak pozostałe kraje w Europie, to i tak planowane są kolejne cięcia budżeto...

czytaj więcej

O klasyfikacji pozareklamowej

Klasyfikacja pozareklamowa środków aktywizacji sprzedaży to sprzedaż premiowana upominkiem,a sytuacje w których ma ona miejsce to na przykład zakup określonych dóbr lub jednego określonego dobra. Wręc...

czytaj więcej

Organizacja przedsiębiorstw

Zmiany w strukturze naszej gospodarki, prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, powstawanie nowych firm wymagają coraz większej liczby pracowników o wykształceniu ekonomicznym, przygotowanych do prac...

czytaj więcej

Prawda o zasiłkach dla powodzian

Nie każdy komu woda zniszczyła dom lub mieszkanie dostanie taką samą sumą pieniędzy. Zapomoga zaoferowana przez rząd polski wynosi sześć tysięcy złotych. Nie każda osoba jednak otrzyma owe sześć tysię...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy