Cool Web

Polityka handlowej podstawy prawnej

Inne strony warte obejrzenia: www.wzory.fusingart.pl

Polityka handlowej podstawy prawnejWprowadzenie wspólnej polityki handlowej było przewidziane już w traktacie rzymskim. Traktat wymienia wprowadzenie wspólnej taryfy celnej oraz wspólnej polityki handlowej wobec krajów trzecich. Ogólne zasady tej polityki zostały sformułowane w części 3 traktatu w rozdziale 3pt.polityka handlowa. W artykule 110 kraje członkowskie wyrażają wolę działania państw członkowskich na rzecz rozwoju handlu światowego i likwidacji ograniczeń w obrocie międzynarodowym. Artykuły 111 i 112 odnoszą się do okresu przejściowego do końca 1969 r. Nakładają one m. In. Obowiązek koordynacji stosunków handlowych państw wspólnoty z krajami trzecimi w celu stworzenia warunków do prowadzenia wspólnej polityki handlowej po zakończeniu okresu przejściowego. Artykuł 112 zobowiązywał kraje członkowskie do stopniowej harmonizacji systemów wspierania wywozu do krajów trzecich w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji między przedsiębiorcami Wspólnoty. Środki promujące eksport z państw członkowskich do krajów trzecich są obecnie albo w gestii władz Wspólnoty, albo też są stosowane przez poszczególne kraje członkowskie według jednolitych zasad wspólnotowych i pod kontrolą Komisji Europejskiej.Artykuł113 zakłada, że po upływie okresu przejściowego wspólna polityka handlowa będzie oparta na jednolitych zasadach, w szczególności, jeżeli chodzi o zmianę stawek celnych, zawieranie umów celnych i handlowych, ujednolicenie poczynań liberalizacyjnych, politykę eksportową oraz środki ochrony handlu, włączając środki stosowane w przypadkach dumpingu subwencji. Artykuł 114 uzupełnia podsumowanie art.111-113 dotyczące kompetencji organów EWG z zakresu zawierania umów celnych i handlowych z krajami trzecimi. Artykuł 115 dotyczy tzw. Środków ochrony. Można je wprowadzić, jeśli w warunkach niejednolitych zasad polityki handlowej wobec krajów trzecich powstałą trudności ekonomiczne dotykające poszczególne państwa Wspólnoty i zagrażające realizacji wspólnej polityki handlowej. Stosowanie środków ochronnych winno odbywać się po ich uwzględnieniu z komisją i innymi państwami członkowskimi. Artykuł 115 Traktatu Rzymskiego nie został jednak uchylony ani z powodu realizacji programu rynku wewnętrznego, ani też na mocy Traktatu z Maastricht, o czym mowa dalej. W związku z tworzeniem rynku wewnętrznego wprowadzono jedynie pewne modyfikacje w stosowaniu tego artykułu. Ogólnie rzecz biorąc, polegały ona na zaostrzeniu kryteriów udzielania przez Komisję pozwoleń na zastosowanie ochrony. W związku z realizacją programu rynku wewnętrznego protekcja rynku na mocy art. 115 może mieć tylko charakter wyjątkowy i tymczasowy. Wspólna polityka prawna jest czymś co naprawę ułtawia życie tym wszystkim, którzy muszą wykonywać elementy prawne w całym obrębie Unii Europejskiej. Dotyczy to przede wszystkim wielkich międzynarodowych firm, które często mają za granicą jakieś sprawy do rozwiązania na drodze sądowej. Warto więc rozważyć funkcje tej polityki i skorzystać z jej dobrodziejstw.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:BeUWSyXQTRZ, 2016-05-13 13:48
So, in the US there have only been two years since the 1930's when no banks have gone under; then could someone explain to me why the UK government gets all hysterical about a single bank going down? What is so special about Northern Rock that warrants such a level of <a href="http://nydglldarp.com">intnoveetirn?</a> Please, someone explain it to me because I just do not get it.


nMJsJMf12e, 2016-05-12 17:06
For some causes, I can relate to the content material of your post. Anyhow, I can say that you simply do an excellent job in updating your website. Also, I am coulonuinsty on the lookout for similar backlinks. I&#8217;d be more than happy to initiate a hyperlink sharing with you. I don&#8217;t require you to spend time to place my link on web page &#8211; simply approve this comment will do. Let me know additional information about your hyperlink, cheers!


1   

Warto również przeczytać

Lokalizacja i specjalizacja geograficzna

Efekt aglomencji mogą prowadźić do koncentracji firm w tym kraju, w którym zaznaczyła się początkowo przewaga komparatywna wynikająca z dostępności zasobów niezbędnych dla rozwoju danego sektora produ...

czytaj więcej

Broker

Broker to osoba lub podmiot prawny, który działa na cudzy rachunek. Jej przeciwieństwem jest dealer, którego działania są prowadzone na zasadzie działania na własny rachunek. Broker jest osobą, która ...

czytaj więcej

Ekonomia w życiu większości nas

Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, z tego faktu, że w ich życiu ekonomia odgrywa tak ważną rolę. Wobec tego postaraj się o tym pamiętać a będziesz w stanie zyskać naprawdę wiele już teraz. Pomyś...

czytaj więcej

Parkingi miejskie

Świat cały czas pędzi do przodu. Bardzo widoczne jest to na naszych drogach. Coraz to więcej samochodów jeździ po naszych drogach. To samo dzieje się także w Polsce. Ten ścisk najbardziej jest widoczn...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy