Cool Web

O Handlu Międzynarodowym

Inne strony warte obejrzenia:

O Handlu MiędzynarodowymHandel międzynarodowy inaczej handel zagraniczny,jest ważnym elementem systemu ekonomicznego każdego kraju. Obejmuje on eksport,czyli sprzedaż za granicę dóbr i usług wytworzonych w kraju,oraz import,czyli zakup wyprodukowanych za granicą dóbr i usług. Usługi w handlu zagranicznym to przede wszystkim transport,tranzyt,ubezpieczenia,turystyka oraz usługi pocztowe,bankowe i telekomunikacyjne. Obroty towarowe i usługowe stanowią podstawowe typy stosunków wymiennych z zagranicą. Poza nimi na na wymianę międzynarodową składają się obroty kapitałowe,w formie kapitału publicznego obejmujące jego przepływ i będące bezzwrotna pomocą lub kredytem międzynarodowym, a także kredyty prywatne, portfelowe inwestycje,oraz zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Obroty przemysłowymi dobrami niematerialnymi,wśród których najwyższą pozycję zajmują obroty licencja i oraz transfer technologii w innych formach,migracja siły roboczej,której głównymi przyczynami są względy natiry ekonomicznej i politycznej. Przepływy pieniężne związane z wyżej wymienionymi typami stosunków międzynarodowe ujęte są w bilansie płatniczym każdego kraju. Żadna gospodarka,nawet wyśmienicie wyposażona w czynniki wytwórcze,nie mogłaby dziś rozwijać się w dłuższym okresie w izolacji,nie uczestnicząc w handlu międzynarodowym. Podkreślić jednak należy,że przyczyną dla której kraje właczają się w wymiane miedzynarodowa ,jest nie tylko naturalna koniecznością, ale również korzyści,jakie wynikaja z wymiany. Wyjaśnieniem źródeł tych korzyści,a jednoczesnie uzasadnień uczestnictwa krajów w handlu miedzynarodowym, zajmowało się w przeszłości wielu ekonomistów,próbując formuować zwarte metodologiczne teorie wymiany miedzynarodowej. Przedstawiciele merkantylizmu,którzy pierwsi zaprezentowali systematyczne ujecie wielu problemów ekonomicznych uwazali,ze korzystne dla kraju są duże rozmiary eksportui jednocześnie niewielki import,który powinien być ograniczony cłami i innymi barierami handlowymi. Takie postrzeganie handlu zagranicznego wynikało z podstawowej zasady merkantylistycznej,zgodnie z którą przejawem bogactwa kraju były zasoby nagromadzonych kruszców.najprostszą drogą ich zdobycia był właśnie eksport dóbr,za które państwa importujące dobra płaciły złotem lub rzadziej srebrem.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:7XACWv43, 2016-05-17 08:42
Jackie Paturoiss - These were the most beautiful pictures I have ever seen of a wedding but then again, the three subjects were so awesome. Loved the scenary and thank you for sharing them with us!! http://rhhkrun.com [url=http://pggefoefxg.com]pggefoefxg[/url] [link=http://ogjguzsnwsx.com]ogjguzsnwsx[/link]


yBB4ZvViH, 2016-05-13 14:20
Ah yes - but honestly now - your &#39;thrown together&#39; is a totally different breed of thrown <a href="http://gvzdrtgvguv.com">toeigher!Bteng</a> so dipped in fashion the automatic instinct to pick correctly must kick in - love the story - especially the Christy Moore bit !!!!(I once did a lot worse - grabbed a tall bottle of virgin olive oil - went down well though)


vPE88npicSJ, 2016-05-12 17:07
WEEE!EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEQ regalo mas guay me van a dar por micumpleee!!!!me conformo con cualqeiera q se me parezca y actua bien pero a mi me gusta Ed Spelers(aunqe no aya participado en el casting) como Peetaaver a qien eligen!!!


1   

Warto również przeczytać

Własność firmy

Mienie pracodawcy jest poza pracowniczym zasięgiem, jedynie w godzinach pracy można z nich korzystać, po skończeniu pracy, nie wolno nic brać do domu. Jeszcze innym przepisem, którego należy przestrze...

czytaj więcej

Ekonomia w motoryzacji

Ostatni rok nie był najlepszy dla żadnego koncernu samochodowego. Praktycznie większość z nich zamknęła rok na minusie, a niektóre by ratować swoje fabryki i produkcję musiały bardzo często zwalniać g...

czytaj więcej

Cena i jej funkcje

Ceną nazywamy wszystko to, z czego określona osoba (bądź inny podmiot) musi zrezygnować w zamian za jednostkę zakupionego, otrzymanego lub skonsumowanego dobra lub usługi. Ceny są na ogół podstawowym ...

czytaj więcej

Interwencjonizm państwowy

Interwencja państwowa to aktywne uczestnictwo państwa w życiu gospodarczym,dzieki takim instytucjom jak sejm,senat,Rada Ministrów,prezydent,NIK,NBP oraz rada polityki pieniężnej. Najcześciej stosowane...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy