Cool Web

Ochrona konsumenta

Inne strony warte obejrzenia:

Ochrona konsumentaPodpisując Traktaty Rzymskie, żaden z sygnatariuszy nie mógł przewidzieć faktu, że integracja pójdzie aż tak daleko, że będą potrzebne regulacje prawne dotyczące kwestii ochrony konsumenta i zdrowia publicznego. Z upływem lat, okazało się jednak, że jest ona niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej jako całości. W 1975 roku tamtejsza Rada Ministrów, która obecnie przekształciła się w Radę Unii Europejskiej, wydała „Pierwszy Program Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz na rzecz Ochrony i Informacji Konsumentów”. Tak więc można mówić o powołaniu Wspólnej Polityki na Rzecz Ochrony Konsumenta i Zdrowia Publicznego. Na samym początku, ten sektor polityki wspólnotowej działał głównie na polu bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów. Wprowadziła ona przede wszystkim całkowity zakaz stosowania pewnych związków chemicznych i niebezpiecznych rozwiązań technicznych. Ponadto zajęła się sposobem w jaki pakowane są produkty, jak są oznaczone, co znajduje się na każdej z etykiet i jakim opisem są opieczętowane. Również i w tej kwestii przedstawiła pewne uregulowania, które muszą być przestrzegane przez państwa członkowskie. Co więcej, jej podstawą stało się uznanie, że to producent ponosi pełną odpowiedzialność za produkt jaki wprowadza do sprzedaży. Wraz z rozwojem stopnia integracji i nowymi wyzwaniami stawianymi przed Wspólnotę Europejską, Wspólna Polityka Konkurencji też musiała ewaluować. Rozszerzono ją więc o sprzedać obnośną, kredyty konsumenckie jak również produkty turystyczne. Z roku na rok jej zasięg się poszerza i chroni konsumenta na coraz to szerszym polu. Niewielu wie, że to akty prawne tak naprawdę nakładają na Unię Europejską obowiązek wprowadzania na swoim jednolitym rynku odpowiednich wymogów dotyczących produktów. Nie może mieć miejsca sytuacja, że do obrotu wchodzi niezbadany i nieodpowiedni produkt. To Traktat o Unii Europejskiej wprowadził po raz pierwszy Wspólną Politykę na Rzecz Ochrony Konsumentów i Zdrowia Publicznego jako samodzielną dziedzinę. Co więcej, wejście w Zycie Traktatu Amsterdamskiego stało się dodatkowym umocnieniem dla niej. Od czasu choroby wściekły krów, jaka opanowała niemal każde państwo europejskie, wprowadzono szczególny nacisk na bezpieczeństwo żywności. Dodatkowo, realizuje się teraz program mający na celu promocję zdrowia, informacji i edukacji zdrowotnej.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Pasożyt w społeczeństwie

Za komuny i socjalizmu robotnik żył według starej zasady „ czy się stoi, czy się leży tysiąc złotych się należy ”. Dzisiaj nikt niestety już w tę zasadę nie wierzy, a poza tym każdy pracod...

czytaj więcej

Organy podmiotów gospodarczych

Jednoosobowymi podmiotami gospodarczymi, spółkami cywilnymi, spółkami jawnymi oraz innymi małymi jednostkami kierują sami ich właściciele, których zazwyczaj jest wielu, nie są w stanie wykonywać bezpo...

czytaj więcej

Kilka słów o ECU

Wartości ECU była określona według koszyka walut państw Wspólnot europejskich. Udziały procentowe walut w koszyku szacowane są na podstawie udziału danego kraju w potencjale ekonomicznym Wspólnoty ( w...

czytaj więcej

Kredyty po powodzi

Wielu przedsiębiorców utraciło nawet cały dorobek swoich firm i zakładów. W wielu wypadkach straty sięgają wielu milionów złotych, straty obejmują zarówno sprzęt, maszyny, jak i również nieruchomości ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy