Cool Web

Pojęcie finansów publicznych.

Inne strony warte obejrzenia: Pranie dywanów clis Praca Toruń mycie okien

Pojęcie finansów publicznych.O możliwości realizowania zadań państwa i samorządu terytorialnego, tak zwanych związków publicznoprawnych przesądzaja posiadane przez nie zasoby pieniężne, podobnie zresztą jak w gospodarce prywatnej. Wiele potrzeb społecznych może zostać najlepiej zaspokojonych przez związki publicznoprawne. Zakres i rozmiary potrzeb zaspokajanych przez państwo i samorząd terytorialny zależy w znacznej mierze od obowiązującego w danym czasie ustroju politycznego i gospodarczego, od dominujących poglądów co do potrzeby ingerowania przez związki publicznoprawne w sferę prywatności. Jednakże cecha wspólną dzisiejszych ustrojów jest to, że państwa w okresie ostatnich stu lat coraz więcej potrzeby wydają na potrzeby publicznei nie jest to tylko kwestia procesów inflacyjnych. Istotą finansów publicznych jest gromadzenie oraz rozdzielanie zasobów pieniężnych związków publicznoprawnych, by w ten oto sposób zaspokoić wspólne potrzeby społeczeństwa. Powyzsza działalność finansowa państwa i samorządu terytorialnego wymaga odpowiedniej organizacji. Powoływane są zatem do zycia odpowiednie instytucje, takie jak budżet, fundusze pozabudżetowe, agencje rządowe, Skarb Państwa, administracja budzetowa, na przykład izby i urzędy skarbowe, urzędy celne, urzędy kontroli skarbowej, Najwyzsza Izba Kontroli oraz administracja samorządowa oraz ustalane są konstrukcje prawne poszczególnych dochodów związków publicznoprawnychmoraz przeslanki ic pobierania, a także sposoby i kierunki wydatkowania zgromadzonych zasobów pieniężnych. Przykładem finansowania z budżetu czy też funduszu pozabudżetowego ochrony środowiska albo szkolnictwa mogą być przydzielone dotacje czy subwencje.proces wydatkowania pieniędzy publicznych jest ściśle uwarunkowany przez prawo i osoby dysponujące środkami publicznymi niezgodnie z ich przeznaczeniem, mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej karnej albo politycznej. Całokształt tych ściśle powiązanych ze soba instytucji, metod oraz form gromadzenia i rozdzielania zasobów pieniężnych państwa i samorządu terytorialnego, składa się na system finansowy danego kraju. Dobrze prosperujaca gospodarka w dużej mierze zależy od zarządzania finansami danego państwa,a osoby zajmujące się planowaniem wydatków powinny w pierwszej kolejności mieć na uwadze dobro kraju.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Szukajmy pracy na sezon

Praca na sezon pozwala nam zarobić trochę pieniędzy, jest to również bardzo dobry sposób na zdobycie doświadczenia zawodowego, które często jest pozytywnie rozpatrywane przez naszych przyszłych pracod...

czytaj więcej

Ekonomia kogeneracji

Ze względu na coraz większy popyt na energię eklektyczną oraz energię cieplną pojawia zagrożenie wyczerpania się zasobów naturalnych stanowiących źródło ich pozyskiwania a także ogromne zanieczyszcze...

czytaj więcej

Główne zagadnienia ekonomiczne.

Oczywiście głównymi elementami są społeczeństwo, jednostka, konsumpcja i zasoby. Ale lepiej jest napisać o większych konkretach, a mianowicie zagadnieniach makroekonomicznych i mikroekonomicznych i el...

czytaj więcej

Praca w biurze

Praca, która nie jest związana z fizycznością, jest jedna z najlżejszych dla naszych mięśni prac, jednak nie można zapomnieć, że jest to praca, która bardzo mocno męczy psychicznie, co również powoduj...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy

Zobacz też - usługi porządkowe