Cool Web

Polityka fiskalna rządu

Inne strony warte obejrzenia: paleciaki elektryczne zarządzanie produkcją www.4results.pl/kanban/

Polityka fiskalna rząduPolityka fiskalna rządu budżetowa polega na osiąganiu celów makroekonomicznych przy wykorzystaniu narzędzi budżetowych czyli podatków i wydatków mających wspomagać realizację zadań mających zagwarantowanie osiągnięcie celów głównych. Przy jej wykorzystaniu rząd podejmuje działania zmierzające do refinansowania gospodarki za pośrednictwem budżetu państwa. Operacje refinansowe polegają one na udzielaniu kredytów przez Bank Centralny bankom komercyjnym w ceku powiększenia ich zasobów pieniężnych. Są to kredyt lombardowy,kredyt redyskontowy,kredyt refinansowy. Lombardowy to kredyt udzielany przez Bank Centralny krótki termin,to jest kilka dni,pod zastaw posiadanych przez bank komercyjny papierów wartościowych. Celem tego kredytu jest przywrócenie doraznie utraconej płynności przez bank komercyjny. Redyskontowy związany z obrotem wekslowym w gospodarce,banki komercyjne maja możliwość dyskontowania weksla czyli zakupu ich od podmiotów gospodarczych,za kwotę nominalna,podana na wekslu,a pomniejszona o dyskonto. Z kolei bank komercyjny może poddać weksel operacji redyskonta,co oznacza,że ma możliwość sprzedaży tego weksla. Bank Centralny chcąc uzyskać płynna gotówkę,taka sytuacja powoduje ,że banki komercyjne wprowadzaja wyzsza stope redyskontowa niż Bank Centralny. Różnica miedzy tymi stopami decyduje o zarobku banku komercyjnego. Refinansowy to kredyt zaciagany również przez bank komercyjny,celem rozbudowy własnej bazy kredytowej. Obecnie służy on głównie finansowaniu inwestycji państwa,na przykład budowy stadionów,dróg. Wysokość oprocentowania kredytu refinansowego, stanowi podstawę do ustanawiania własnych stop procentowych przea bank komercyjny. Wzrost stopy kredytu refinansowego skutkuje więc wzrostem stopy procentowej w banku komercyjnym i odwrotnie. Rezerwy obowiązkowe stanowią trzeci instrument regulacji podaży pieniądza w gospodarce. Muszą je tworzyć banki komercyjne. Mają one powstać z nakładów bieżących i terminowych. Wysokość jaką muszą utrzymać banki narzuca ogólnie Bank Centralny. Kazde obniżenie stopy rezerwy zwiększość możliwość udzielania kredytów przez banki,natomiast podwyższenie stopy rezerwy,ogranicza możliwości kredytowe banków. Banki wtedy mogą mieć problem z utrzymaniem się i funkcjonowaniem.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Wspólna Polityka Przemysłowa

Wspólna Polityka Przemysłowa to kolejna dziedzina integracji, o której nie śniło się sygnatariuszom Traktatów Rzymskich. Nie przewidziano, że integracja w ogóle się powiedzie, a co dopiero w takim sto...

czytaj więcej

Integracja horyzontalna

Integracja horyzontalna opisuje rodzaj kontroli oraz posiadania w zarządzaniu strategicznym oraz mikroekonomii. Jest ona wykorzystywana przede wszystkim w korporacjach, czy też w biznesie. Strategia t...

czytaj więcej

Wspólnotowa Polityka Rolna

Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Nierucho...

czytaj więcej

Jak dysponować pieniędzmi

Kupowanie i zarabianie zawsze szlo w parze, jednak oszczędzanie i wydawanie już nie. Warto pamiętać o tym, jak wydawać nasze pieniądze, bay mieć ich jak najwięcej i nie bać się o to, że nagle ich nam ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy