Cool Web

popyt na pieniądza w gospodarce

Inne strony warte obejrzenia:

popyt na pieniądza w gospodarceStopy procentowe od depozytów i innych aktywów pieniężnych,w miarę wzrostu cen papierów wartościowych w tempie szybszym niż rośnie oprocentowanie depozytów, podmioty rynkowe chętniej lokuja pieniadze w aktywa niepieniężne,co powoduje zmniejszenie popytu na płynny pieniadz. Poziom cen w gospodarce. Wzrost cen skutkuje zwiekszonym popytem na pieniadz,gdyz podmioty potrzebuja go w większej ilości do realizacji tej samej ilosci transakcji, ponadto chec utrzymania posiadanych zasobów, też powoduje większe zapotrzebowanie na pieniądz. Przewidywalna stopa inflacji- wzrost stopy inflacji skutkuje spadkiem popytu na płynny pieniądz. Podmioty rezygnują z niego i zamieniaja go na dobra i usługi konsumpcyjne lub aktywa o trwałej wartości , w sytuacji spadku inflacji pojawia się sytuacja odwrotna. Sytuacja polityczna, niestabilność rządów i zmienna polityka gospodarcza doprowadza do psucia przedmiotu krajowego , jest to najczęściej wynikiem zwiększonych zadań płaconych poprzez strajki,protesty i tak dalej. Równowaga na rynku pieniężnym: powstaje wtedy, kiedy popyt na pieniadz równa się podazy na pieniądz. Wydatki budżetu państwa. Uzyskiwane dochody rzad przeznacza na określone cele, które wynikają z realizowanej polityki gospodarczej, to powoduje,że dochody przyjmują postać wydatków i ponownie trafiają do gospodarki w postaci świadczeń,które dzielą się na świadczenia konieczne – dotycza one obrony narodowej,bezpieczeństwa narodowego i tym podobne,a są kierowane na dobra publiczne,a których nie wytwarza sektor prywatny. Świadczenia pożyteczne, zastępczo nazywa się je pożytecznymi, a obejmuja one wypłaty transferowe na oświate,na służbę zdrowia,a więc takich,które w części są realizowane przez sektor prywatny. W układzie zadaniowym wydatki budzetu państwo kwalifikuje się inaczej to jest na cztery grupy. Wydatki związane z wypłatą świadczeń na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki o charakterze socjalnym, na przykład opieka społeczna. Wydatki związane z finansowaniem podstawowych zadań państwa to jest utrzymanie sił zbrojnych, zapewnienie ładu,bezpieczeństwa publicznego,spłata zaciągniętych przez panstwo długów,zobowiązań i tak dalej. Możemy jeszcze wyróżnić takie pojęcia jak wydatki inwestycyjne oraz wydatki na cele gospodarcze.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Spór o program rozwoju gospodarczego

Teoria ekonomii klasycznej stała się w Anglii istotnym narzędziem walki pomiędzy burżuazją a landlordami. Tymczasem, w Królestwie Polskim zarysowujące się już elementy sojuszu pomiędzy przekształcając...

czytaj więcej

Papiery wartościowe

Pieniądze to nie jedyny miernik wartości i majątek, który jest wyznacznikiem bogactwo. Istnieją bowiem również papiery wartościowe, które osoba je posiadająca, ma pełne prawo korzystać z zapisków, jak...

czytaj więcej

Teoria Malthusa

Walkę z socjalizmem utopijnym podjęła nie tylko ekonomia burżuazyjna, ale także kierunki ekonomiczne reprezentujące interesy innych klas posiadających, przede wszystkim właścicieli ziemskich. Interesy...

czytaj więcej

Giełda

Miejsca, gdzie spotkają się inwestorzy i dokonują masowych zakupów, prześcigając się jeżeli chodzi o ceny i okazje, były jeszcze do niedawna niezwykle popularne. Ekonomiści wciąż mają przed oczami obr...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy