Cool Web

Produkcja a ekonomia

Inne strony warte obejrzenia:

Produkcja a ekonomiaJeśli chodzi o produkcję dochodzimy do wniosku, że rachunek ekonomiczny jest podstawą prowadzenia działalności gospodarczej. Odnosi się to na przykład do produkcji rolnej, do której zalicza się wytwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych, takich jak zboże, buraki cukrowe, tytoń, bydło, trzoda chlewna. Charakterystyczną cechą w prowadzeniu tej produkcji jest wykorzystanie procesów biologicznych. Leśnictwo ma wiele cech wspólnych z produkcją rolną. Do produktów leśnictwa należą: drewno uzyskane w lasach, karpina, żywica, owoce runa leśnego, zwierzyna łowna. Obrót towarowy jest to działanie mające ba celu przemieszczenie produktów przeznaczonych do sprzedaży, nazywanych towarem, z miejsca ich wykonania do miejsca spożycia. W obrocie towarowym uczestniczą podmioty gospodarcze zajmujące się handlem. Handel, jako aktywny pośrednik między wytwórcą a konsumentem, powinien wpływać na orientację rynkową (marketingową) przedsiębiorstw produkcyjnych oraz na likwidowanie nierówności między podażą a popytem. Konsumpcja, czyli spożycie, prowadzi do zaspokojenia określonych potrzeb .pojedynczego człowieka, lub grupy ludzi. Spożycie może nastąpić jednorazowo (np. żywność, napoje) lub stopniowo (np. obuwie, mydło, sprzęt gospodarstwa domowego). Rachunek ekonomiczny pozwala na wybór najkorzystniejszej, czyli optymalnej, metody osiągnięcia celu gospodarowania, jakim jest maksymalizacja zysku. Rachunek ten polega na wykonywaniu czynności obliczeniowych i analitycznych, które pozwalają określić celowość gospodarczą oraz stopień opłacalności zamierzonego przedsięwzięcia, aby wybrać wariant najkorzystniejszy. Sposób przeprowadzenia rachunku ekonomicznego można pokazać posługując się przykładem wyboru korzystniejszego rozwiązania spośród dwóch wariantów procesu technologicznego, charakteryzujących się różnym poziomem kosztów zależnych do wielkości produkcji. Kosztem określamy wyrażone w pieniądzu zużycie pracy ludzkiej i czynników materialnych (maszyn, urządzeń oraz surowców i materiałów) następujące przy wytwarzaniu określonych dóbr lub usług. Przeprowadzając obliczenia należy uwzględnić poziom kosztów zmiennych, których suma ulega zmianom w zależności od wielkości produkcji (np. materiały podstawowe) , oraz poziom kosztów stałych, środków trwałych, utrzymanie administracji. Te wyjaśnienia są konieczne, gdyż koszty zostaną omówione w kolejnych częściach tej publikacji.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Czym jest prywatyzacja

Prywatyzacja jest jednym z tych pojęć, które w najwyższym stopniu elektryzują polityków, ekonomistów i opinię publiczną. Kwestia przejęcia państwowych spółek przez prywatnych przedsiębiorców, a konkre...

czytaj więcej

Rada miasta

Rada miasta ma bardzo szeroki wachlarz obowiązków. Oczywiście nie chodzi tu głównie tylko zasiadanie na stanowisku radnego i pobieranie różnego rodzaju diet. Tacy ludzie, którzy są przy władzy muszą z...

czytaj więcej

Ekonomia w prywatyzacji

Ze względu na wielkość, znaczenie gospodarcze i specyfikę produkcyjno- usługową przedsiębiorstw stosuje się często podział stosuje się często podział prywatyzacji na małą, średnią i dużą. Umowne kryte...

czytaj więcej

Cyngle

\'Cyngle\' są wskaźnikami ujawniającymi, że dane zagrożenie już nastąpiło lub niedługo się wydarzy. Cyngle uruchamiają odpowiednie procedury, podobnie jak cyngiel broni uruchamia pocisk. Identyfikację...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy