Cool Web

Przyczyn monopolu

Inne strony warte obejrzenia: www.czujniki24.pl/pl/katalog/czujniki_pojemnosciowe www.endo-tech.pl/category/fiberoskopy/

Przyczyn monopoluPrzyczyn monopolu jest pięć. Oto one: 1. Przyznanie przez państwo lub władze lokalne jakiejś prywatnej lub państwowej firmie prawa produkcji danego towaru lub świadczenia usługi. 2. Patenty i prawa autorskie- zapewniają one właścicielowi na pewną ilość lat wyłączne prawa eksploatacji jego wynalazku lub rozpowszechnianie utworu. 3. Wyłączna własność źródeł zasobów koniecznych do produkcji danego towaru. 4. Oszczędności na produkcji na wielką skalę, będące wynikiem malejących kosztów produkcji w danej dziedzinie. Mogłoby to mieć miejsce wówczas, gdyby jakaś firma chciała produkować określony towar i dzielić się rynkiem z innym wytwarzającym go przedsiębiorstwem, ale nie byłaby zdolna do obniżenia kosztów produkcji do poziomu kosztów, jaki by mogło osiągnąć owo przedsiębiorstwo, gdyby zaspokajało cały popyt rynku na ten produkt. Produkcja na mniejszą skalę byłaby po prostu nieopłacalna. 5. Lokalizacja producenta czy też dostawcy w pobliżu odbiorców- dotyczy to przede wszystkim usług, a zwłaszcza sklepów. Mały dystans oddzielający nabywców od dostawców stwarza tym ostatnim preferencyjną sytuację i umożliwia im nakładanie wyższych cen niż te, jakie są w sklepach położonych w większej odległości. Monopole maksymalizują zysk podobnie jak wszystkie jak wszystkie inne przedsiębiorstwa przy niedoskonałej konkurencji, czyli te, na produkty których popyt przybiera postać spadającej krzywej, a więc- inaczej mówiąc- te, które poprzez zmianę wielkości produkcji mogą wywierać wpływ na cenę rynkową swych produktów. Wielkość zysku jaki dany monopol może osiągnąć, zależy w pierwszym rzędzie od elastyczności popytu, tym mniejsze jest ograniczenie popytu w wyniku wzrost ceny i tym bardziej monopol może windować ceny bez obawy poważniejszego spadku popytu. W krańcowych wypadkach- gdy elastyczność zbliża się do zera-krzywa popytu staje się prostą pionową i wówczas monopolista może w pewnych granicach podnosić cenę bez obawy zmniejszania się popytu na swój towar. Za przykład może nam tu posłużyć popyt na używane do uszlachetniania stali rzadkie metale takie jak nikiel na które zapotrzebowanie dyktowane jest całkowicie przez zapotrzebowanie na stal wysokiej jakości, w której produkcji koszt niklu stanowi niewielką pozycję. Im jednak elastyczność popytu będzie większa, tym bardziej monopol musi być ostrożny, w ewentualnym podnoszeniu ceny, ponieważ może nastąpić silna reakcja rynku w postaci znacznego ograniczenia popytu, co prowadzi do spadku całkowitego zysku.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:bcQEQcNh7, 2016-05-12 17:09
I’m #21? Sooo not a good best friend. You have some massive talent! It would take me three years just to think up those designs and another three years to actually make them. I love how you displayed them in your home! Perfection!! I wonder if you could make a blinkie gadget thing and people could put it on their blogs to advertise for you? I have no clue how to do that, so you’re on your own there. Al.ight…roff to e-mail you. This is getting too long. Beautiful, Layla!!!!


1   

Warto również przeczytać

Międzynarodowe migracje ludności

Przyczynami międzynarodowej migracji ludności są w dużej mierze względy ekonomiczne a poza nimi również polityczne, ekologiczne, społeczne i religijne. Wśród przyczyn ekonomicznych można wyróżnić prze...

czytaj więcej

Miasta zagrożone powodzią

Wiele miast w Polsce jest zagrożonych powodziami. Jest to głównie sprawka ich położenia. Praktycznie nie ma miasta, które nie byłoby położone przynajmniej nad jedną rzeką. Taka sytuacja sprawia, że wł...

czytaj więcej

Ekonomia ma różne rozmiary

Ekonomie możemy rozumieć pod wieloma różnymi dziedzinami. Gdy przeciętny człowiek słyszy o ekonomi, ma na myśli wielkie korporacje i firmy, które składają się na gospodarkę krajową. I ma rację tym zaj...

czytaj więcej

Wielka Brytania

Jak wszystkim powszechnie wiadomo, dzisiaj każdy niemal Polak marzy o tym by wyjechać do Wielkiej Brytanii i tam zacząć pracować. Najczęściej myślą o tym nie tylko osoby młode, ale i również te w wiek...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy