Cool Web

Rodzaje kapitałów

Inne strony warte obejrzenia: media markt kod rabatowy www.wydawajdobrze.com/mediamarkt-kody-rabatowe-kupony-gazetka

Rodzaje kapitałówKapitał społeczny jako jeden z elementów procesu produkcji oraz życia w społeczeństwie opiera się na wzajemnych relacjach społecznych oraz na zaufaniu jednostek. Dzięki temu rodzajowi kapitału poszczególne jednostki mogą osiągnąć o wiele więcej korzyści ze społecznego oraz ekonomicznego punktu widzenia. Termin „kapitał społeczny” został wprowadzony w życie w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku przez niejakiego Pierre’a Bourdieu. Został on jednak rozpowszechniony przez Jamesa Colemana. Warto również dodać, iż tych dwóch mężczyzn w inny sposób definiowało dany termin. Coleman uważał, iż kapitał społeczny wyraża się w zaufaniu oraz powiązaniach jednostek społeczeństwa. Twierdził, iż ludzie pracujący w grupie, którzy sobie ufają wykazują się o wiele efektywniejszą racą, niż grupa, w której brakuje tego zaufania. Przedstawicielem tej szkoły rozumowania stał się Robert Putnam, a następnie niejaki Francis Fukuyama. Fukuyama uważa, iż kapitał społeczny jest w rzeczywistości umiejętnością współpracy między ludźmi w obrębie danej grupy. Ponadto dana grupa musi umieć ujednolicić swoje interesy. Obecnie uważa się, iż kapitał społeczny jest elementem społeczeństwa obywatelskiego. Obecnie teoria ta stała się wykorzystywana na studiach jako pozaekonomiczne źródła rozwoju gospodarczego. Natomiast według Pierre’a Bourdieu kapitał społeczny jest sumą innych kapitałów i jest definiowany z punktu widzenia jednostki, a nie całego społeczeństwa. Kapitał ten nie jest pozytywny dla społeczeństwa, ponieważ poszczególne jednostki mogą go w niewłaściwi sposób wykorzystywać. Według Bourdieu kapitał społeczny przyczynia się do nierówności społecznych. Uważa on tak, że iż kapitał ten działa w tym samym systemie co kapitał kulturowy oraz ekonomiczny. Inny rodzaj kapitału – kapitał rzeczowy, zwany również kapitałem fizycznym – obejmuje wszelkie rodzaje budynków, wyposażeń, maszyn, który wykorzystuje się do produkcji. Są to zatem przedmioty wcześniej stworzone mające za zadanie tworzenie nowych usług bądź dóbr. Oby określić wielkość rzeczowego kapitału rzeczowego, należy wziąć pod uwagę inwestycje przedsięwzięte w poprzednich latach. Natomiast kapitał naturalny – przyrodniczy – jest zbiorem wszelkich naturalnych zasobów ( czyli ziemi i wszystkiego, co się znajduje na jej powierzchni oraz w jej wnętrzu ). Wszelkie te zasoby naturalne są korzystne dla człowieka, jednak nie są wynikiem jego pracy. Kapitał ten można podzielić na odnawialny oraz nieodnawialny. Do tej pierwszej grupy zalicza się te, które pomimo wykorzystywania przez człowieka nie kończą się – zalicza się do tego energię słoneczną, lasy, wodę, powietrze, czy też wiatr. Jeśli chodzi zasoby nieodnawialne, to te, które zużywają się w wyniku ich wykorzystywania – między innymi gaz ziemny, węgiel, ropa naftowa. Jeśli chodzi o wartości danych kapitałów naturalnych wyróżnia się wartości ekologiczne, społeczno-kulturalne oraz ekologiczne. Wszystkie te wartości tworzą całkowitą całość. Wymieniono tylko kilka rodzajów kapitałów, warto zaznaczyć, iż w ekonomii wymienia się także inne rodzaje kapitałów.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Polityka liberalna realizacją prawa człowieka

Polityka liberalna ma za zadanie zrealizowanie praw każdego człowieka w świecie. Jej głównym celem jest umożliwienie każdemu rozwijanie się w wolnym od przymusu społeczeństwie. Myślą przewodnią polity...

czytaj więcej

Strategia krótkookresowa

Swoboda działania przedsiębiorstwa krótkim okresie jest ograniczona przez aktualnie posiadane zasoby czynników produkcji (występowanie kosztów stałych). Aby zmaksymalizować zysk, może ono jedynie w og...

czytaj więcej

Opieka społeczna

Opieka Społeczna jest instytucją która ma za zadanie służyć pomocą najbiedniejszym członkom społeczeństwa głównie za pomocą środków finansowych niezbędnych do zycia a których nie są w stanie zaspokoić...

czytaj więcej

Co to jest polityka mieszkaniowa?

Jedną z gałęzi polityki społecznej jest polityka mieszkaniowa. Ma ona za zadanie ciągłe badanie oraz analizę i ocenę związaną z problemami mieszkaniowymi w skali krajowej oraz regionalnej czy nawet lo...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy