Cool Web

1 Rynek pieniężny

Inne strony warte obejrzenia: https://www.schoellerallibert.com/pl/news/products/film-combolife-skadane-kontenery-ibc/

1	Rynek pieniężnyRynek pieniężny jest tworzony przez wszelkie instrumenty finansowe, które wykazują najwyższy lub też prawie najwyższy stopień płynności. Rynek ten jest tworzony także przez instytucje, które reprezentują najwyższe bezpieczeństwo i których ogólny termin spłaty zobowiązań nie przekracza jednego roku. Do podstawowych funkcji rynku pieniężnego z pewnością należą: regulowanie ogólnej płynności w całym systemie finansowym, a także działania dotyczące krótkoterminowych stóp procentowych. Rynek pieniężny stanowi także główne i kluczowe narzędzie całego systemu finansowego, który obejmuje różne transakcje. Rynek te zaliczany jest do narzędzi wchodzących w skład banku centralnego. Zajmuje się także regulowaniem płynności za pomocą swoich uczestników i odbywa się to w skali makroekonomicznej. Poza tym rynek pieniężny jest instrumentem, który należy do hedgingu, a także do spekulacji, które występują w przypadku wahań krótkoterminowych stóp procentowych. Bardzo ciekawą kwestią jest hedgingu, który stanowi pewną strategię inwestycji w takie instrumenty finansowe, by dążyć do całkowitej minimalizacji ryzyka. Hedging jest giełdową transakcją, która występuje w trybie terminowym. Taka transakcja zawierana jest po co by zabezpieczyć daną akcję przed ewentualnymi stratami, które mogą być związane z niekorzystną zmianą ceny kursów lub też zmianą ogólna instrumentów finansowych. Do głównych instrumentów rynku pieniężnego z pewnością można zaliczyć: bony skarbowe, bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego, lokaty międzynarodowe, papiery dłużne, które są krótkoterminowe; certyfikaty depozytowe, weksle oraz akcepty bankowe. Rynek pieniężny charakteryzuje się także pewnymi cechami, które sprawiają, że ten typ rynku jest rozpoznawany niemal od razu. Do najważniejszych cech należy rynek otwarty, który nie posiada żadnych barier wejścia oraz kwota nie stanowi ograniczania. Poza tym rynek pieniężny jest rynkiem hurtowym, a także jest całkowicie zdecentralizowany, czyli nie posiada pojedynczej podstawy prawnej. To co jest ważną kwestią jeśli mowa jest o rynku pieniężnym to fakt, że ten rynek obejmuje zarówno rynki pierwotne, jak i wtórne. Rynek pieniężny posiada także liczne instrumenty. Instrumenty te mają okres zapadalności trwający do roku. Poza tym charakteryzuje je niskie ryzyko oraz całkowicie jednolity charakter. Rynek pieniężny jest bardzo charakterystycznym rynkiem w ekonomii i gospodarce. Jest to bowiem miejsce, w którym wszystko bardzo szybko się zmienia. Brak tutaj stabilnośći a większość zależy po prostu od rynku akcji. Na pieniądz wpływa bardzo wiele czynników i wystarczy zmiana jednego z nich by przekonać się o tym, jak wiele może się pozmieniać w takich sytuacjach. Warto więc po prostu uważać na to co chcemy zrobić, a wtedy jest na pewno szansa na to, że uda się załatwić wszystkie sprawy dotyczące większych możliwości składowych ekonomii rynkowej. Rynek pieniężny może być jednak rynkiem który bardzo szybko jest zawalić. Wystarczy jedna większa afera korupcyjna i waluta idzie mocno w dół na rzecz innych walut. Dlatego należy bardzo ostrożnie postępować z pieniędzmi.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Cykl koniunkturalny

Makroekonomiczna teoria cykli koniunkturalnych jest bardzo przydatnym narzędziem do przewidywania przyszłych stanów gospodarki. Opiera się ona na założeniu, że w długim okresie wahania podstawowych mi...

czytaj więcej

Model trzeci

Dochody państwa pochodzą głównie z podatków które konsumenci i producenci zobowiązani są płacić od bieżących dochodów. Są to podatki bezpośrednie, podatek dochodowy od osób prywatnych oraz podatek doc...

czytaj więcej

Instytucje rynkowe i pozarynkowe

Otoczenie przedsiębiorstwa to warunki zewnętrzne, w których działa przedsiębiorstwo. Otoczenie dzieli się na dwie sfery- otoczenie bezpośrednie, operacyjne i otoczenie pośrednie, makro otoczenie. Bezp...

czytaj więcej

Marketingowy ambient

Ambient to forma reklamowania produktów w dość nietypowy i niekonwencjonalny sposób. W skład marketingowego ambient wchodzą różne postępowania, których chwytają się przedsiębiorstwa. Przede wszystkim ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy