Cool Web

Ocena integracji rynków kapitałowo finansowych

Inne strony warte obejrzenia: prowadzenie strony

Ocena integracji rynków kapitałowo finansowychRynki kapitałowo finansowe Wspólnoty zostały poddane całkowitej liberalizacji w ramach budowy jednolitego rynku wewnętrznego. Jednakże usunięcie przeszkód w tym obszarze przez długi czas było traktowane jak wtórny cel integracji europejskiej. Artykuł 67 Traktu Rzymskiego wprowadzał istotne ograniczenie w odniesieniu do swobody przepływów kapitałowych. Artykuł ten mówi, iż w ciągu okresu przejściowego członkowie Wspólnoty zniosą stopniowo, w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania wspólnego rynku, ograniczenia w rynku kapitałów, należących do osób zamieszkałych w państwie będących członkami Wspólnoty, jak również dyskryminacje traktowanie ze względu na obywatelstwo lub miejsce zamieszkania stron, lub na miejsce lokaty kapitału. Zwraca uwagę ostrożność, sformowań. Przeszkody w przepływie kapitału powinny być usunięte i tylko w zakresie niezbędnym do zabezpieczani właściwego funkcjonowania rynku. Ocenia się, iż wynikał oto m.in. niechęci do rezygnacji przez kraje członkowskie z prawa do oddziaływania na przepływ kapitałowe, ponieważ stanowi ono jeden z kilku instrumentu efektywnej kontroli makroekonomicznej rozwoju wewnętrznego i sytuacji monotarnej.Traktaty dopuszczał możliwości podjęcia działań ochronnych w przypadku, gdy przepływy kapitałowe prowadzą do zakłóceń w funkcjonowaniu rynku kapitałowego. Problem z zakwasu równowagi bilansu płatniczego mogły również usprawiedliwiać wprowadzenie restrykcji w odniesieniu do przepływów kapitałowych. Ze względu na to, iż Traktat ustanowił jedynie generalne zasady dotyczące przepływów kapitałowych, musiał być uzupełniony dalszymi przepisami. Przepisy te zostały zastosowane w postaci dwu dyrektyw z lat 1960-1962, na mocy art. 67. Dyrektywy grupowały transakcje kapitałowe według stopnia liberalizacji, tj. transakcja; w pełni- bezwarunkowo zliberalizowane, częściowo warunkowo zliberalizowane i te, wobec których nie było zobowiązań, co do liberalizacji. Z punktu widzenia analizy prowadzonej w tym rozdziale, interesującej jest przede wszystkim to, iż bezpośrednie inwestycje oraz ich likwidacja zostały zaliczone już wówczas do góry transakcji podlegających pełnej liberalizacji. Znalazły się obok transakcji kapitałowych, jak krótko i średnioterminowe kredyty handlowe oraz poręczenia i gwarancje z nim związane, transfery prywatne moją ce związek ze swobodnym przepływem osób, nabycie nieruchomości, a także transfery dotyczące ubezpieczeń. Rynek kapitalno finansowy jest w dzisiejszych czasach rynkiem o bardzo wielkim zapotrzebowaniu na towary i dobra doczesne. Warto więc wiedzieć, że w przyszłości zmiana taktyki jego budowy może wpłynąć na gospodarkę całego państwa. Należy więc postępować bardzo ostrożnie co pozwoli nam na odpowiednią integracje i zachowanie odpowiednich norm w tym zakresie. Rynek taki będzie pewnością umożliwiał nam rozszerzenie wspólnoty gospodarczej, oraz zapewni rozłożenie wszystkich elementów jeśli chodzi o zapotrzebowanie fizyczne.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Bezrobotny bierny zawodowo

Na rynku pracy nie występują tylko osoby aktywne zawodowo, ale również bezrobotni, którzy zajmują się po prostu nic nie robieniem, czyli są to bezrobotni bierni zawodowo. Tacy bezrobotni są często bez...

czytaj więcej

Rynek

Rynek pracy jest miejscem, który sprawia, że możemy znaleźć dla siebie pracę. Rynek pracy nie jest jednak miejscem fizycznym ,ale jest to nazwa dla wszelkiego rodzaju ofert pracy, jaka jest obecnie do...

czytaj więcej

Kraje rozwinięte i rozwijające się

Na świecie wyróżnia się kraje rozwinięte pod względem ekonomicznym oraz kraje rozwijające się. Krajami rozwijającymi się nazywa się te, które mają niski poziom dóbr materialnych. Natomiast poziom rozw...

czytaj więcej

Anioł biznesu

Anioł biznesu jest osobą, która należący do niego kapitał daje, aby rozwinąć dane przedsięwzięcie, za które później oczekuje danych udziałów. Ludzie ci zawsze inwestują swoje fundusze do nowego przeds...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy