Cool Web

Swoboda przepływu usług w Unii Europejskiej

Inne strony warte obejrzenia:

Swoboda przepływu usług w Unii EuropejskiejZgodnie z Traktatem Rzymskim swoboda prowadzenia działalności gospodarczej oznacza prawo prowadzenia i wykonywania działalności zarobkowej w innym kraju członkowskim przez osobę fizyczną lub prawną w ramach przedsiębiorstw pierwotnego (założonego za granicą), czy też wytwornego (agencja, oddział, przedsiębiorstwo filialne). Świadczenie usług to samodzielność z reguły odpłatna, ograniczona w czasie. Niezbędnym elementem tej działalności jest przekroczenia granicy państwowej przez usługodawcę, usługobiorcę lub samą usługę. Założenia polityki Unii Europejskiej odnośnie do swobody zakładania przedsiębiorstw i świadczenia usług. Traktat Rzymski wprowadził swobodę świadczenia usług i zakładania przedsiębiorstw na terenie państw członkowskich gwarantując, przynajmniej w teorii, zasadę niedyskryminacji. Swoboda wymiany usług transportowych, bankowych i ubezpieczonych została objęta odrębnymi postanowieniami (liberalizacja tych ostatnich była, bowiem ściśle związana z wprowadzeniem swobody przepływu kapitału). Ponadto większości krajów zachowała wewnętrzne restrykcje odnośnie do działalności usługodawców zagranicznych na swoim terenie. Dopiero seria orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości w sprawie przestrzegania swobody świadczenia usług i zakładania przedsiębiorstw na terenie Wspólnoty spowodowała, iż zrozumiano konieczność harmonizacji regulacji krajowych. Kolejnym etapem na drodze do liberalizacji sektora usług oraz wprowadzenie swobody zakładania przedsiębiorstw było podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego i ustanowienie zasad Wspólnego Rynku. Traktat o Unii Europejskiej ukierunkował i przyspieszył proces przemian w tych dziedzinach gospodarki, podkreślając znaczenie zasady swobodnego podejmowania działalności na terenie któregokolwiek z państw członkowskich, uwzględniając reguły rządzące samo zatrudnieniem, prowadząc do zwiększenia swobody świadczenia usług. W ramach Rynku Wewnętrznego państwa członkowskie zobowiązały się równocześnie do zlikwidowania wszelkich czynników zniekształcających konkurencję, tj. subwencji rządowych, koncesjonowania, zmonopolizowania pewnych sekretów gospodarki itp.W wyniku tych przemian Wspólnoty Europejskie osiągnęły obecnie najwyższe stopień liberalizacji usług w porównaniu z innymi europejskimi strukturami integracyjnymi. Swobodny przepływ usług w Unii Europejskiej jest z pewnością naprawdę istotnym elementem dla jej całej budowy i poprawnego funkcjonwania. Dlaczego? To dzięki takiej możliwości wiele osób nie mogących znaleźć pracy w kraju może teraz swobodnie pełnić pracę usługową na parkietach za granicą. Wszystko to jednak zależy najbardziej od tego jakie są zasady państwa i czy otwiera ono dla nas swój rynek. Są państwa, które od razu to zrobiły, ale są też takiej, które niestety będą czekać do ostaniej chwili i wymigiwać się wszelkimi możliwymi sposobami przed tym by otwierać granicę. A dlaczego tak? Przede wszystkim obawa przed wyparciem niemców przez zagranicznych kontrahentów.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Ujx4HEe0ab5, 2016-05-12 17:55
Angie, you soup looks so warm and comforting. Its a wonderful combination of ingredients and the color is gorgeous. Our travels have begun, so my visits will be sporatic for a while. Know that I'm thinking of you. Have a great day. Blgs.iness..Mary


1   

Warto również przeczytać

Nie marnuj żywności

Dzisiaj wiele organizacji międzynarodowych zajmujących się sprawami żywienia i produkcji żywności, alarmuje, że co roku marnowane są miliony ton żywności na całym świecie. Okazuje się również, że takż...

czytaj więcej

Becikowe

Państwo polskie systematycznie wspiera polskie rodziny w ich życiu. Niestety, jak sama nazwa mówi, becikowe wystarcza zaledwie na wyprawkę dla niemowlaka i to w dodatku nie na pokrycie wszystkich jej ...

czytaj więcej

Rejestrowanie działalności

Procedura założenia firmy wymaga załatwienia wielu spraw i czynności administracyjnych oraz sadowych, które zależa od dokonanego wyboru: formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, opodatkowa...

czytaj więcej

Banki w systemie kredytowym

Formy organizacyjne i struktura bankowości nie są identyczne we wszystkich krajach. W każdym z nich jednak wystepują trzy rodzaje instytucji bankowych: bank centralny,banki handlowe oraz instytucje po...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy