Cool Web

Systemy ekonomiczne

Inne strony warte obejrzenia: catering na imprezy warszawa

Systemy ekonomiczneKrzywa możliwości produkcyjnych przedstawia dostępne wybory. Nie mówi jednak nic o sposobie dokonywania tych wyborów. Sposób dokonywania wyborów wyznaczany jest przez panujacy system ekonomiczny. System ekonomiczny to zespół instytucji oraz mechanizmów koordynujących oraz kontrolujących podejmowanie oraz realizację decyzji ekonomicznych. Występujące współcześnie systemy ekonomiczne róznią się między sobą formą własności środków produkcji oraz metodami kontroli i koordynacji działalności gospodarczej. Biorąc pod uwage te kryteria,wyodrębnić można trzy systemy ekonomiczne, system gospodarki centralnie planowanej, czysty kapitalizm oraz system mieszany. System gospodarki centralnie planowanej, zwanej niekiedy gospodarką komenderowaną,charakteryzuje się publiczna własnością środków produkcji,oraz kolektywnym określeniem celów ekonomicznych poprzez centralne planowanie. Główne decyzje dotyczące poziomu zużycia zasobów,struktury produkcji, jej podziału oraz organizacji produkcji,są określane przez centralny organ planowania. Przedsiębiorstwa są władane przez państwo, które nimi zarządza. Zarówno cele produkcyjne przedsiębiorstw,jak i zasoby niezbędne do ich realizacji są wyznaczone w planie centralnym. Plan centralny określa także podział produkcji na dobra kapitałowe i konsumpcyjne oraz podział dóbr konsumpcyjnych pomiędzy członków społeczeństwa. Gospodarka centralnie planowana w przedstawionej wyżej formie stanowi raczej teoretyczny , niż praktycznie funkcjonujący system. Nigdy bowiem ten system nie funkcjonował tylko wyłącznie na podstawie planu centralnego. W mniejszym lub większym zakresie decyzje były również podejmowane z wykorzystaniem mechanizmu marketingowego. Ponadto własność publiczna nie obejmowała wszystkich środków produkcji. W niektórych krajach była ona bardziej rozpowszechniona,w innych mniej. System okazał się niezdolny do alokacji wydajnej zasobów ekonomicznych. I z tej racji coraz częściej odchodzi się od niego. Można właściwie powiedziec ,że stał się już on systemem historycznym. Alternatywą przeciwstawną do gospodarki centralnie planowanej,jest system czystego kapitalizmu.który charakteryzuje się prywatną własnością środków produkcji oraz użyciem cenowego systemu rynkowego do koordynowania i kierowania działalnością gospodarczą.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:NIjzcW8DU, 2016-05-13 13:48
Steve,Your argument here is seriously awful.In its original context, Krugman is in that quote in fact essentially assuming as ridiculous the notion that unemployment should go up in a housing boom as it does in a housing bust. He&#39;s engaged in a reductio ad absurdum of the views of his opponents. He basically argues that their views would imply that there should be no difference between the case of a housing slump vs a housing boom with respect to <a href="http://cydsrtqx.com">unneylopmemt.</a> That of course is absurd -- which is his very point.


SBZ1NMRMxFJ, 2016-05-12 18:45
Well done arcitle that. I'll make sure to use it wisely.


1   

Warto również przeczytać

Polityka społeczna

Zadaniem polityki społecznej jest zaspakajanie wszelkich potrzeb obywateli państwa. Również poszukiwanie skutecznych sposobów na rozwiązywanie rożnego rodzaju problemów społecznych należy do bardzo is...

czytaj więcej

Unijne dotacje

Środki na rozwój oraz modernizację działalności czy też firmy mogą być pozyskiwane za pomocą różnych metod. Najczęściej pozyskuje się je ze środków własnych. Jest to najbezpieczniejszy sposób, poniewa...

czytaj więcej

Doskonalenie pracowników

Szkolenie pracowników ma na celu wyposażenie ich w konkretne umiejętności, niezbędne do wykonywania określonej pracy. Jego korzyści są wielostronne: poprawa rezultatów pracy, redukcja czasu i kosztów ...

czytaj więcej

Nadrzędne zasady rachunkowości

Do nadrzędnych zasad rachunkowości należą zasada ciągłości. Czyli raz przyjęte zasady powinny być kontynuowane a jeżeli występuje konieczność ich zmian to można tego dokonać po upływie roku obrachunko...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy