Cool Web

Teoria produkcji Saya

Inne strony warte obejrzenia: Solidne ochraniacze przedramienia przydatne w pracy. podkladki talerzykowe

Teoria produkcji SayaTeoria produkcji Saya jest podstawą jego teorii podziału. Dochody poszczególnych czynników produkcji są wynagrodzeniem ich wkładu w proces produkcji. Także procesy produkcji, ale w specyficznym, Sayowskim rozumieniu, jako procesy wymiany usług między czynnikami produkcji, decydują o wysokości otrzymanych wynagrodzeń- płacy, procentu, renty gruntowej i dochodu przedsiębiorcy. Tak pojmowana teoria podziału prowadzi jednak do określonego, wniosku: podział dochodu w gospodarce kapitalistycznej jest zawsze sprawiedliwy. Udział poszczególnych czynników produkcji w realizacji nowo wytworzonej wartości odpowiada ich wkładowi w powstanie tej wartości. Istnienie dochodu z kapitału i własności ziemskiej jest prostą konsekwencją naturalnych praw produkcji, które wymagają istnienia tych czynników produkcji. Teoria Saya dowodzi, więc, że w gospodarce kapitalistycznej nie występuje zjawisko wyzysku. Źródłem zysku i renty gruntowej nie jest produkt nieopłaconej pracy robotników, lecz naturalna produkcyjność kapitału i ziemi. Teoria taka była bardzo wygodna dla burżuazji, dając odpowiadającą tej klasie interpretację procesów produkcji i podziału. Rozbiory i utrata niezawisłości politycznej jedynie na krótki okres czasu przerwały pomyślny rozwój polskiej nauki ekonomicznej. Już pod koniec XIX wieku następuje wyraźny rozwój piśmiennictwa gospodarczo-ekonomicznego. Jest ono działem nowej grupy ekonomistów, która dorasta w tym okresie i zaczyna profesjonalnie zajmować się działalnością naukową. Jest to grupa powstającej w tym czasie inteligencji, która podobnie jak w innych dyscyplinach naukowych [przyczyniła się do poważnego rozwoju ekonomii, jako odrębnej gałęzi wiedzy. W wyższych uczelniach powstają odrębne katedry ekonomii. W zakresie rozumowania ogólnoteoretycznego w polskiej nauce ekonomicznej dokonuje się w tych latach powolne przezwyciężenie wpływów fizjokratycznych-, chociaż koncepcje te były głoszone w Polsce o wiele dłużej aniżeli na zachodzie Europy. Nasi czołowi ekonomiści traktowali problematykę ekonomiczną, jako zajmującą się przede wszystkim zagadnieniami sfery cyrkulacji i w wynikającej stąd wulgarnej interpretacji poszczególnych kategorii ekonomicznych. Przede wszystkim w wiązaniu wartości z kosztami produkcji, określonymi przez dochody trzech czynników produkcji: pracy, ziemi i kapitału a nie z nakładem pracy potrzebnej do wyprodukowania danego dobra.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:RyHVFhgvnPj, 2016-05-12 17:42
what an inspiring group! i hope th7&e#821y;re able to continue replicating these efforts in other parts of india. it’s exciting to know that aside from the environmental implications for GHG maintenance and providing an alternative fuel source, their work could also be so profitable for the country on such a small scale.


1   

Warto również przeczytać

Ubezpieczenie jako obowiązek i dodatek

Ubezpieczać się warto, pewne ubezpieczenia mieć nawet trzeba, ale ogólnie są one formą zabezpieczenia przed nieszczęściami. Zdarza się jednak, że kiedy zdarzy się nieszczęście, firmy ubezpieczeniowe ...

czytaj więcej

Należności i zobowiązania

Egzystowanie przedsiębiorstwa to różnego rodzaju transakcje z kontrahentami – bez nich funkcjonowanie byłoby niemożliwe, bo każdy jest w pewien sposób uzależniony od innych ludzi i w tej kwestii...

czytaj więcej

Jednolity rynek wewnętrzny

Efekty ekonomiczne jednolitego rynku wewnętrznego. Łączne korzyści, jakich można oczekiwać z tytułu budowy jednolitego rynku wewnętrznego, mają swoje źródło w oszczędnościach wynikających ze zniesieni...

czytaj więcej

Gospodarcze ugrupowania integracyjne

Integracja jest to proces scalania odrębnych od siebie gospodarek narodowych w jedną całość. Przyświecają mu cele o charakterze ekonomicznym i politycznym. Dąży do utrzymania wysokiego tempa wzrostu g...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy