Cool Web

Traktat z Maastricht

Inne strony warte obejrzenia: czesci do wozkow widlowych Praca Toruń

Traktat z MaastrichtZmiany w przepisach dotyczących polityki handlowej wniesione przez Traktat z Maastricht. Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht wprowadził, poza usunięciem art. 116, również realizowanie niewielkie poprawki do przepisów Traktatu o WE regulujących problematykę wspólnej polityki handlowej. Polegają one na; 1) usunięciu art.111 (dotyczyły on dawno już zakończonego okresu przejściowego, w którym miała być wprowadzona polityka handlowa) i art. 114 (była w nim mowa o sposobie zawierania umów handlowych); 2) wprowadzeniu do art. 113 odniesienia do organizacji międzynarodowych, jako stron, z którymi mogą być zawierane przez Wspólnotę porozumienia handlowe na mocy art. 113, oraz odniesienia do art. 228 Traktatu o WE dotyczącego sposobu zawierania porozumień handlowych przez Wspólnotę, a także uchwalenia sformułowania dotyczącego okresu przejściowego (tak samo zrobiono w przypadku art. 115); 3) uznaniu art., 228 jako ogólnej podstawy do zawierania porozumień międzynarodowych przez Wspólnotę (zarówno z krajami trzecimi, grupą krajów, czy też z organizacjami międzynarodowymi);Przy tej okazji zwiększono rolę Parlamentu Europejskiego w wyrażeniu zgody na zawarcie określonych porozumień. Ostatnie orzeczenia Trybunału ograniczył przepisy art. 113 wyłączenie do wymiany towarowej, rozszerzając je jedynie na trans graniczne świadczenie usług oraz środki ochronne stosowane na granicach w walce z podrabianymi wyrobami (w ramach ochrony praw własności intelektualnej). Usunięty na mocy Traktatu z Maastricht art. 116 Traktatu o WE wymagał od państw członkowskich Wspólnoty koordynowania środków podejmowanych przez nie w ramach organizacji międzynarodowych z działaniami wspólnotowymi. Artykuł ten mógł być, więc wykorzystywany w obszarach, gdzie następuje podział uprawnień między WE i jej kraje członkowskie. Dostosowanie wspólnej polityki handlowej do postanowień Rundy Urugwajskiej. Wcielenie w życie postanowień Rundy Urugwajskiej w formie pakietu porozumień składających się na system WTO w handlu towarami przemysłowymi sprawdzania się przede wszystkim do; - redukcji ceł ( w krajach rozwiniętych przeciętnie o ok. 39% wobec dostawców obojętnych KNU w ciągu 5 lat poczynając od 1995 r.) oraz związanie stawek celnych; w wyniku wejścia w życie postanowień WTO, Unia Europejska obniży stawki celne na towary przemysłowe z poziomu 5, 7 do 3, 6%, a najwyższe obniżki cła dotyczą towarów przemysłowych wysoko przetworzonych, głównie maszyn i urządzeń oraz sprzętu inwestycyjnego, natomiast stosunkowo niższe wyrobów pracochłonnych, takich jak odzież i tekstylia, które dominują w eksporcie krajów słabej rozwiniętych gospodarczo oraz krajów Europy Środkowowschodniej. Traktat z Maastricht wniósł naprawdę wiele wartościowych zmian w przepisach dotyczących gospodarki ekonomicznej w Europie. Z pewnością zostało poprawionych wiele ustaw, które zapewniły stabilniejsze funkcjonowanie samej ekonomicznej wartości Unii Europejskiej. Przedyskutowano także sprawę popularnoście Euro i możliwości zwiększenia jego zasięgu w kolejnych latach.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Perspektywy pracy w Japonii

Wiele osób, które wyjeżdżają za granicę z reguły wybiera za cel swojej podróży kraje o zbliżonej kulturze i zwyczajach. W takim wypadku znacznie łatwiej jest się zaaklimatyzować w nowych warunkach i d...

czytaj więcej

Zróżnicowanie i doskonalenie produktu

Zróżnicowanie produktu w ramach danej gałęzi ma miejsce wówczas, gdy producent wytwarza produkt, którego cechy charakterystyczne odróżniają go w jakiś sposób od innych produktów powstających w tej gał...

czytaj więcej

Gdzie szukać pracy

Szukać pracy można w wielu miejscach, musimy tylko wiedzieć gdzie i jak jej szukać. Jeżeli chcemy znaleźć pracę w naszym domu to, możemy szukać jej poprzez strony internetowe. Obecnie istnieje wiele s...

czytaj więcej

Cykl koniunkturalny

Makroekonomiczna teoria cykli koniunkturalnych jest bardzo przydatnym narzędziem do przewidywania przyszłych stanów gospodarki. Opiera się ona na założeniu, że w długim okresie wahania podstawowych mi...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy