Cool Web

Zadania polityki inwestycyjnej

Inne strony warte obejrzenia: mennicakapitalowa.pl

Zadania polityki inwestycyjnejPolityka inwestycyjna traktowana jest jako ważny instrument wpływający na rozwój ekonomiczny każdego państwa. Przejawia się ona w formie działań państwowych, które oddziaływają na wszystkie procesy związane z powiększaniem kapitału trwałego. Pojęcie inwestycji dotyczy wymiany pieniądza w majątek o charakterze trwałym jednostki gospodarczej. Ta transformacja pieniądza ma na celu przynieść wymiernych korzyści ekonomiczne, które zwiększą dochód, a co się z tym wiąże zysk ekonomiczny. Działania polityki inwestycyjnej zmierzają do regulowania ogólnych inwestycji państwowych. Celem tych zamierzeń jest przeciwdziałanie pojawienia się recesji a także pobudzenie do wzrostu procesów inwestycyjnych. Ten rodzaj działań dotyczy również sfery polityki zatrudniania ponieważ każda inwestycja zmniejsza istniejące na rynku pracy bezrobocie. Kolejnym celem, do którego dąży polityka inwestycyjna jest wykształcenie odpowiedniej struktury prowadzonych oraz zamierzonych inwestycji. Wiąże się to z planowaniem kierunku przeobrażeń gospodarczych, które mogą przynieść wymierne zyski ekonomiczne. Państwo w ten sposób może decydować o przyszłym kształcie określonej infrastruktury energetycznej czy innych niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu społeczeństwa. Kolejnym zadaniem jest dążenie do zwiększenia efektywności związanej z procesem inwestycyjnym. Dotyczy to w szczególności wydajności wszelkiego rodzaju inwestycji o charakterze publicznym. Przedsięwzięcia inwestycyjne ponieważ są długotrwałe stanowią również duże ryzyko ekonomiczne. Ryzyko ich prowadzenia związane może być z pojawieniem się na rynku państwowym procesów inflacyjnych a co się z tym zwiąże zmianą stopy oprocentowania często zaciągniętych na inwestycję pożyczek. W czasie trwania realizacji inwestycji zdecydowanie może zmienić się kondycja oraz płynność finansowa inwestora. Polityka inwestycyjna by mogła zrealizować zamierzenia wykorzystuje odpowiednie do tego instrumenty. Korzysta ze środków administracyjnych oraz prawnych pod postacią regulacji prawnych dotyczących postępowania wszystkich stron procesu inwestycyjnego. Należą do nich przede wszystkim zasada lokalizacji, kredytowania inwestycji, odpowiedniego nadzoru technicznego a także administracyjnego nad prawidłowością wykonawstwa, zasada ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa pracy. Kolejnym podstawowym instrumentem stosowanym przez polityką są inwestycje publiczne będące przejawem interwencjonizmu państwowego w określonych obszarach gospodarczych oraz środki techniczne i finansowe stanowiące zaplecze inwestycyjne.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:eBbFbXqr8rF9, 2016-05-12 18:35
So true about the not &#hll0;bal2s-to-t8e-wal2s,” ha! Technically, I think the first 5-K is supposed to be a “warmup,” and the second 3.1 miles should be “raced.” Well, that’s what all the super experienced runners say (like those who runs 10-Ks all the time).


1   

Warto również przeczytać

Energooszczędne domy

Dbając nie tylko o własny portfel ale również o oszczędność w wykorzystaniu zasobów naturalnych, które gwarantują ogrzanie domów coraz więcej inwestorów budowlanych wykorzystuje nowoczesne technologie...

czytaj więcej

Gospodarka światowa

Gospodarka światowa jest to przede wszystkim system powiązań produkcyjnych, technologicznych, handlowych i finansowych i instytucjonalnych pomiędzy gospodarkami narodowymi różnych krajów, na różnym po...

czytaj więcej

Instytucje rynkowe

Otoczenie przedsiębiorstwa to warunki zewnętrzne, w których działa przedsiębiorstwo. Otoczenie dzieli się na dwie sfery- otoczenie bezpośrednie, operacyjne i otoczenie pośrednie, makro otoczenie. Bezp...

czytaj więcej

Racjonalne korzystanie z wody

Przeciętne gospodarstwo domowe codziennie zużywa ogromną ilość wody oraz energii niezbędnej do jej ogrzania. Kurczą się zasoby naturalne środowiska zarówno w wodę pitną jak i paliwa wykorzystywane do ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy