Cool Web

1 Zamknięte fundusze inwestycyjne

Inne strony warte obejrzenia: https://mennicakapitalowa.pl/

1	Zamknięte fundusze inwestycyjneZamknięty fundusz inwestycyjny nazywany jest funduszem FIZ i jest funduszem, którego podstawowym celem jest emisja certyfikatów inwestycyjnych. Takie certyfikaty są szeroko oferowane rożnym inwestorom, którzy następnie mogą uczynić z nimi co tylko chcą. Certyfikaty inwestycyjne są przedmiotem, który jest obracany na rynku regulowanym. Fundusze działające w trybie zamkniętym nie mają obowiązku odkupywania danych certyfikatów, które zostały wyemitowane przez ich własny fundusz. W Polsce takie czynności są także zabezpieczone prawem i złamanie tej zasady grozi nieprzyjemnymi konsekwencjami skierowanymi do takiego funduszu inwestycyjnego. Zamknięte fundusze inwestycyjne posiadają kilka zasad oraz charakterystycznych cech, dzięki którym mamy pewność, że mamy do czynienia właśnie z funduszem, który swoje działania prowadzi w trybie zamkniętym. Jedna z najważniejszych zasad takiego funduszu to fakt, że certyfikaty inwestycyjne stanowią papiery wartościowe i są wypisane na danego okaziciela. Tego typu papiery wartościowe są niepodzielne, a także stanowią trwałą reprezentację jednakowych praw majątkowych. Kolejną cechą jest to, że wycena aktywów odbywa się nie rzadziej niż raz na pół roku oraz raz na siedem dni, jeśli odbywa się to przed danym rozpoczęciem zbywania tych certyfikatów z kolejnej emisji. Dzięki takim praktykom, fundusze nie mogą działać w sposób dowolny i środki lokowane przez inwestorów są bezpieczne. Kolejną ważną kwestią jest to, że zamknięte fundusze inwestycyjne są notowane na giełdach oraz na rynkach, które znajdują się poza obrotem giełdowym. W takim przypadku to rynku stanowi bardzo istotne źródło wyceny danego funduszu inwestycyjnego. Rynek stwarza jednak możliwości do obrotu posiadanymi certyfikatami, a więc w tym przypadku źródłem płynności nie jest sytuacja, w którym istnieje możliwość zbywania danych jednostek uczestnictwa przez sam fundusz inwestycyjny. Zamknięte fundusze inwestycyjne są z reguły kierowane do bardziej zaawansowanych inwestorów, którzy wcześniej mieli już do czynienia z różnymi rodzajami funduszy inwestycyjnych. Jako, że są kierowane do tej grupy inwestorów wszystkie regulacje dotyczące funduszy inwestycyjnych zamkniętych są znacznie mniej restrykcyjne niż ma to miejsce na przykład w przypadku otwartych funduszy. W takich funduszach nie mogą być lokowane środki przekraczające 10% aktywów w papiery wartościowe, które zostały wyemitowane przez dany podmiot. Stanowi to bardzo istotne zabezpieczenie dla inwestora. Zakmnięte fundusze inwestycyjne są nieco mniej popularne od otwartych funduszy i przede wszystkim nie jest na nie tylu chętnych, którzy spełniali by wygórowane warunki. Przeznaczone są dla profesjonalistów, którzy znają się na rzeczy i nie są jedynie rodziną napaleńców, która myśli, że jest w stanie zarobić wielkie pieniądze po prostu zostawiając tysiąc złotych w banku. Warto o tym pamiętać szczególnie w momencie kiedy chce się rozbudować swoje fundusze o nowe pieniądze.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Yannopoulosa

Yannopoulosa wyróżnia się czterech typów inwestycji, które stanowią strategiczną odpowiedź firm na statyczna i dynamiczne efekty procesu integracji. Defensywne inwestycje zastępujące import są odpowie...

czytaj więcej

Racjonalne korzystanie z wody

Przeciętne gospodarstwo domowe codziennie zużywa ogromną ilość wody oraz energii niezbędnej do jej ogrzania. Kurczą się zasoby naturalne środowiska zarówno w wodę pitną jak i paliwa wykorzystywane do ...

czytaj więcej

Oprocentowanie kredytowe

Oprocentowanie kredytowe to nakładana do każdego rodzaju kredytu suma którą bank dolicza sobie jako zarobek dla siebie od każdego udzielanego kredytu. Oprocentowanie jest inne dla każdego banku a nawe...

czytaj więcej

Banki

Według definicji zawartej w prawie bankowym bank jest osobą prawną, która została utworzona zgodnie z przepisami ustaw, by wykonywać czynności bankowe obciążające ryzykiem środki pieniężne powierzone ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy