Cool Web

Ciekawostki handlowe

Inne strony warte obejrzenia: komorniksadowy.waw.pl

Ciekawostki handloweWszelkie aspekty funkcjonowania spółek handlowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej regulowana jest ustawą z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (w skrócie: KSH). Taka forma prowadzenia działalności gospodarczej opiera się na założeniu, że co najmniej dwa podmioty w rozumieniu prawa cywilnego zobowiązują się do współdziałania, wniesienia wkładów i dążenia do osiągnięcia celu. Wyróżnia się dwie podstawowe grupy spółek prawa handlowego. Pierwsza z nich to spółki osobowe, do których należą spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo – akcyjne. Druga grupa to spółki kapitałowe, czyli spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością. Główna różnica polega na tym, iż w spółce osobowej większe znaczenie przypisuje się osobom w niej działającym, a w spółce kapitałowej – zgromadzonemu kapitałowi. Ich tworzenie, organizację, możliwe fuzje czy rozwiązanie regulowane są odrębnymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Cywilnego. Ponadto spółki osobowe, w odróżnieniu od spółek kapitałowych, posiadają tak zwaną ułomną osobowość prawną, co oznacza, że jednocześnie mają zdolność prawną, ale nie posiadają osobowości prawnej. Jak już wcześniej wspomniano, w spółkach osobowych najważniejszą rolę pełnią wspólnicy. Reprezentują oni spółkę, o ile nie został wybrany zarząd, wnoszą swoje wkłady do spółki, wszyscy muszą być ujawnieni oraz stale kontaktować się w celu ustalania najważniejszych kwestii związanych z przedsiębiorstwem. Istnieje także zasada, że każdy z nich musi pracować na rzecz spółki. Wspólnicy w sposób nieograniczony i solidarny odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Poszczególne rodzaje spółek osobowych różnią się między sobą głównie szczegółowymi uregulowaniami prawnymi między wspólnikami oraz stosunkami własnościowymi. Z kolei spółka kapitałowa opiera się na majątku spółki. Ze względu na to uwarunkowanie dana forma prowadzenia działalności gospodarczej stosowana jest głównie w dużych przedsiębiorstwach, posiadających znaczny kapitał. W odróżnieniu od spółek osobowych posiadają one osobowość prawną. Majątek spółki jest wydzielony, co oznacza, że akcjonariusze nie odpowiadają za jej zobowiązania. Wspólnicy są też najczęściej oddzieleni od bezpośredniego zarządzania przedsiębiorstwem, chyba że posiadają znaczący pakiet akcji.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:WxOJG6ivt7, 2016-10-26 07:36
Phannmeoel breakdown of the topic, you should write for me too! http://loooeswpmcb.com [url=http://tbvxvgzipa.com]tbvxvgzipa[/url] [link=http://gvchvxrbsmn.com]gvchvxrbsmn[/link]


KBzBEv5xR, 2016-10-22 02:06
In awe of that anesrw! Really cool! http://ugmyzswzczj.com [url=http://gcsueaxzq.com]gcsueaxzq[/url] [link=http://dfyngotgpmu.com]dfyngotgpmu[/link]


nnBdKa2qepZ, 2016-10-21 19:40
<a href="http://sjtcxtrvghg.com">Engehltining</a> the world, one helpful article at a time.


29ESheVeFyE, 2016-10-20 15:40
Kudos to you! I hadn't thhougt of that!


1   

Warto również przeczytać

Rola Narodowego Banku Polskiego

Jak wiadomo, w każdym państwie funkcjonuje instytucja banku centralnego, inaczej zwanego bankiem narodowym. W zależności od ustroju i uregulowań prawnych, mogą być one podporządkowane władzom państwow...

czytaj więcej

Nobliści w dziedzinie ekonomii

Powszechnie znana Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii oficjalnie funkcjonuje pod nazwą „nagroda Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii”. Różni się ona od pozostałych nag...

czytaj więcej

Historia pieniądza

Nie wiadomo dokładnie, kiedy najstarsze cywilizacje wpadły na pomysł płacenia za produkty pieniądzem we współczesnym rozumieniu tego pojęcia. Logicznym jest, że początkowo funkcjonowała wymiana barter...

czytaj więcej

Podstawy ekonomii na studiach

Pracownicy polskich szkół wyższych coraz częściej uświadamiają sobie, że wiedza ekonomiczna przydaje się nie tylko studentom, którzy swoją przyszłość wiążą bezpośrednio z działalnością w przedsiębiors...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy