Cool Web

Przedsiębiorstwo

Inne strony warte obejrzenia: Upadłość konsumencka www.upadlosc.info

PrzedsiębiorstwoPrzedsiebiorstwo jest działalnością w wyniku której powstają dobra lub usługi zasp akające potrzeby. Rozmiar firmy odzwierciedla ilość zainwestowanego kapitału. Odmienność między sposobami prowadzenia firmy polegają na różnicach w formie własności branego pod uwagę kapitału, kontroli sprawowanej nad firmą : odpowiedzialności kontrolujących w stosunku do inwestorów, jeśli są to różne osoby to podziale zysków. Rozróżnia się różne rodzaje przedsiębiorstw. Pierwsze z nich to firmy jednoosobowe, czyli takie gdzie jest jeden właściciel firmy, który wchodzi w świat biznesu na własny rachunek, wkładając na starcie kapitał początkowy. Pracuje w nim sam lub zatrudniając pracowników, odbiera nagrode w postaci dochodów firmy. Dążąc do zwiększenia skali działań, właściciel firmy jednoosobowej może brać pod uwagę możliwość zawiązania spółki. Spółka pozwoli na zwiększenie kapitału pozwalającego firmie na rozwój szybszy niż w przypadku reinwestowania wypracowanego zysku. Odpowiedzialność za kontrolę nie spoczywa na jednej osobie, możliwe są także urlopy, wolne weekendy. Firma zyskuje większe doświadczenie. Istnieją również spółki jawne z ograniczoną odpowiedzialnością tzn. że można zawiązać spółkę miedzy czynnym wspólnikiem lub wspólnikami i jednym lub więcej wspólnikami „uśpionymi”, którzy zostali obdarzeni przywilejem ograniczonej odpowiedzialności. Dalszymi rodzajami przedsiębiorstw są prywatna spółka kapitałowa z ograniczoną odpowiedzialnością. Te dwie formy prowadzenia działalności gospodarczej są ze sobą bardzo ściśle powiązane, obie też kontroluje „Ustawa o spółkach” z lat 1985 – 1989. Również rodzajem firm są jednostki typu non-profit, czyli nie nastawiane na zysk. Przykładami takich firm są kluby różnego typu lub spółdzielnie. Tworzy się je w celu zapewnienia ich członkom rozmaitych ułatwień w postaci urządzeń klubowych, możliwości dokonywania zakupów z rabatem lub korzystania z satysfakcjonujących ich usług.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Typy produkcji

Trzy głowne typy produkcji zwane są jako produkcja podstawowa, produkcja wtórna i produkcja trzeciorzędowa. Produkcja podstawowa charakteryzuje się produkcją dóbr z przyrody, pozyskiwaniem bogactw nat...

czytaj więcej

Strategia krótkookresowa

Swoboda działania przedsiębiorstwa krótkim okresie jest ograniczona przez aktualnie posiadane zasoby czynników produkcji (występowanie kosztów stałych). Aby zmaksymalizować zysk, może ono jedynie w og...

czytaj więcej

Międzynarodowe migracje ludności

Przyczynami międzynarodowej migracji ludności są w dużej mierze względy ekonomiczne a poza nimi również polityczne, ekologiczne, społeczne i religijne. Wśród przyczyn ekonomicznych można wyróżnić prze...

czytaj więcej

Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne są kredytami średnioterminowymi lub długoterminowymi przeznaczone na cele inwestycyjne. Hipoteczne zabezpieczenie zwrotności kredytu wiąże granicę jego spłaty z określoną nieruchomo...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy