Cool Web

Rodzaje polityk

Inne strony warte obejrzenia: alpinizm przemysłowy dachówka www.agritechhub.pl

Rodzaje politykPolityka kieruje rożnymi dziedzinami życia. Także ma ogromny wpływ na stabilność cenową każdego państwa. Tego rodzaju polityka pieniężna wyrażana jest przez państwowy bank centralny lub inną instytucja, która posiada specjalne umocowania prawne do wykonywania tak ważnej dla całego społeczeństwa funkcji. Zadaniem instytucji wyrażającej państwową politykę pieniężną jest wpływ na podaż pieniędzy oraz obowiązujący kurs walutowy. Działalność instytucji upoważnionej do prowadzenia polityki pieniężnej państwa określone jest w celach, które stanowią podstawę jej działalności. Najważniejszym z nich jest cel finalny, do którego dążenia napędza polityka ekonomiczna państwa. Kolejnym celem jest wyznaczenie specjalnej kategorii ekonomicznej stanowiącej odpowiednią relację w stosunku do zamierzeń finalnych. Wykorzystanie specjalnych narzędzi traktowanych jako cel operacyjny uzależnione jest w głównej mierze od postawionego przez państwo celu finansowego. Narzędzia operacyjne dotyczą kontrolowania stóp procentowych oraz podaży pieniądza na rynku państwowym. Do ich zadań należy stabilizowanie poziomu kursów walutowych. Wywierają wpływ na ustalanie odpowiedniego poziomu stóp procentowych oraz ilości pieniędzy będących rezerwą państwową. Działania instytucji mogą przybrać kierunek polityki restrykcyjnej inaczej nazywanej antyinflacyjnej lub polityki miękkiej czyli ekspansywnej poprzez obniżanie stóp procentowych i zwiększanie podaży pieniądza na rynku. Sam pieniądz w polityce pieniężnej każdego państwa pełni trzy główne funkcje. Traktowany jest jako środek wymiany i płatniczy, miernik określonych wartości a także środek, który ma za zadanie przechowywanie tej wartości. Pieniądz może występować w formie gotówkowej w postaci bilonu metalowego oraz tak zwanych biletów bankowych oraz pod postacią bezgotówkową. Za pieniądz bezgotówkowy uważa się wszelkiego rodzaju depozyty bankowe ulokowane w rożnych bankach oraz te, które lokowane są w instytucji upoważnionej do kierowania polityką pieniężną na przykład w banku centralnym. Instrumenty polityki pieniężnej, które maja wpływ na kontrolę podaży pieniądza w państwie oraz ustalania stóp procentowych mogą być bezpośrednie oraz administracyjne. Instrumenty bezpośrednie mają za zadanie kierowania płynnością bankową od której uzależniona jest podaż kredytów oraz ich koszt. Z kolei instrumenty o charakterze administracyjnym związane są przeprowadzaniem bezpośredniej kontroli nad całym systemem bankowym danego państwa.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Polityka budżetowa

Efektywne regulowanie wysokości dochodów w stosunku do wydatków budżetowych jest zadaniem polityki budżetowej. Ten rodzaj polityki zawiera zarówno zadania spełniane przez politykę podatkową jak równie...

czytaj więcej

Polityka liberalna realizacją prawa człowieka

Polityka liberalna ma za zadanie zrealizowanie praw każdego człowieka w świecie. Jej głównym celem jest umożliwienie każdemu rozwijanie się w wolnym od przymusu społeczeństwie. Myślą przewodnią polity...

czytaj więcej

Narzędzia polityki handlu zagranicznego

Polityka handlu zagranicznego decyduje o kierunku działań rządu w sprawach dotyczących wymiany towarów a także usług pomiędzy obcymi państwami. Decyzje rządu dotyczące handlu międzynarodowego wpływają...

czytaj więcej

Formy polityki handlu zagranicznego

Polityka handlu międzynarodowego w zależności od celów państwa ją stosującego może przybrać formę wolnego handlu lub protekcjonizmu. Polityka wolnego handlu wyklucza bezpośrednie wywieranie wpływu n...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy

Praca Rzeszów
Przykład reprezentatywny kredytu